Saturday, February 28, 2009

Kresy Poland Genocide of the Polish people Podolskie ludobójstwo UPA Łącznie zamordowano a wsie zrównano z ziemią.

Kresy Poland Genocide of the Polish people Podolskie ludobójstwo UPA Łącznie zamordowano a wsie zrównano z ziemią.
Ks. Isakowicz-Zaleski apeluje o uczczenie pamięci Polaków pomordowanych "w latach 1939-1947 przez faszystów z OUN-UPA"Czym dla kresowych Żydów była zagłada gett we Lwowie i Buczaczu, tym dla tamtejszych Polaków było ludobójstwo dokonane w Hucie Pieniackiej i wielu innych wsiach na Tarnopolszczyźnie

Gdy w 1941 r. wojska niemieckie wkraczały do Małopolski Wschodniej, były entuzjastycznie witane przez nacjonalistów ukraińskich. Na lwowskich ulicach maszerującym oddziałom rzucano kwiaty, a na budynkach wieszano flagi z tryzubem. Radość była tym większa, że do miasta wkroczyły także bataliony ukraińskich najemników. One to, wsparte ochoczo przez młodzież ukraińską, dokonały krwawych pogromów Żydów. Wprawdzie nowi okupanci aresztowali Stepana Banderę i jego samozwańczy rząd, ale kolaboracja z najeźdźcami przybierała coraz to inne formy. Jedną z nich było utworzenie 14 Dywizji SS "Galizien". Inauguracja odbyła się 28 kwietnia 1943 r. w greckokatolickiej katedrze św. Jura we Lwowie. Za zgodą metropolity Andrzeja Szeptyckiego uroczyste nabożeństwo oprawił bp Josyf Slipyj (późniejszy kardynał). Kazanie gloryfikujące nacjonalizm wygłosił ks. Wasyl Łaba, którego, jak i dwunastu innych księży unickich, metropolita oddelegował do SS jako kapelana. Werbunek przebiegał sprawnie. W szeregi dywizji chciało wstąpić aż 80 tys. młodych Ukraińców, z których przyjęto tylko kilkanaście tysięcy. Reszta zasiliła inne jednostki kolaboranckie, głównie policyjne, które wzięły czynny udział w zagładzie Żydów, a także w pacyfikacji polskich wsi, np. na Kielecczyźnie i Zamojszczyźnie.

Dywizja SS "Galizien" szkoliła się w różnych częściach Polski, w tym na poligonie pod Dębicą. Wydzielone z niej pułki o numerach 4 i 5 wysłane zostały na Tarnopolszczyznę, gdzie współpracując ściśle z UPA, wzięły udział w ludobójstwie Polaków. Pułki te, świetnie uzbrojone w broń maszynową, moździerze i armaty, nie walczyły bynajmniej z Armią Czerwoną czy partyzantką sowiecką, ale realizując obłąkane plany banderowców, wyrzynały całe wsie polskie, których na tych terenach było stosunkowo dużo. Najemnicy ukraińscy odznaczali się przy tym takim okrucieństwem, jakiego nie stosowali nawet Niemcy czy Rosjanie. Zimą i wiosną 1944 r. wymordowali wiele tysięcy osób, głównie kobiet, starców i dzieci.

Symbolem tej fazy ludobójstwa stała się zagłada Huty Pieniackiej - osady czysto polskiej. W czasie wojny miała ona zorganizowaną samoobronę, więc Polacy z Wołynia chronili się tutaj. Samoobrona ta 23 lutego 1944 r. odparła pierwszy napad Ukraińców. Kolejny nastąpił 28 lutego. Na podstawie relacji świadków IPN opracował następujący przebieg wydarzeń: "Po ostrzelaniu wsi do Huty Pieniackiej wkroczyli żołnierze SS Galizien i grupy cywilów narodowości ukraińskiej. Strzelali do mieszkańców, którzy próbowali uciekać. Dowodził nimi oficer niemiecki w stopniu kapitana. Pozostałych mieszkańców wyprowadzono z domów i grupami doprowadzono do kościoła. Odbywało się to w bardzo brutalny sposób, np.: siedemdziesięcioletniej Rozalii Sołtys bagnetem rozpruto brzuch, innej kobiecie wyrwano z objęć noworodka i rzucono nim o mur, zastrzelono rodzącą kobietę. Spośród doprowadzonych do kościoła osób około dwudziestu udało się ukryć w piwnicy oraz na wieży kościelnej. One przeżyły. W kościele, gdy rozeszła się wieść, że jest zaminowany i zostanie wysadzony w powietrze, działy się dantejskie sceny. Ludzie chcieli wydostać się na zewnątrz, w obłędnym strachu, nie panując nad swoim zachowaniem. Kościół jednak był chroniony bardzo solidnymi drzwiami.

Do kościoła wciąż doprowadzano kolejnych ludzi, inni ginęli na terenie wsi. Każdy dom i zabudowanie gospodarcze, po wcześniejszym ostrzelaniu, były plądrowane i grabione przez przybyłych razem z oddziałem SS Galizien cywilnych Ukraińców, którzy zabierali wszelkie przedstawiające jakąkolwiek wartość przedmioty, żywność, bydło, drób, trzodę chlewną itp. Zrabowany dobytek ładowano na podwody, zorganizowane przez oddział dywizji w drodze do Huty Pieniackiej z Ukraińców, mieszkańców wsi położonych na trasie jego pochodu. Dowódcę samoobrony wsi, doprowadzonego na plac przed kościołem, oblano płynem łatwopalnym i żywcem spalono. Wcześniej zbrodniarze z SS Galizien zamordowali w mieszkaniu jego żonę i córkę oraz trzy ukrywające się u nich Żydówki. W godzinach popołudniowych rozpoczęto wyprowadzać z kościoła kilkudziesięcioosobowe grupy, które kierowano do stodół i drewnianych zabudowań gospodarczych. Po wpędzeniu do nich ludzi obiekty te ostrzeliwano z broni maszynowej, a następnie po oblaniu płynem łatwopalnym podpalono. W tej sytuacji "szczęśliwy" los spotkał tych, którzy zginęli od kul, większość bowiem uwięzionych spłonęła żywcem. Akcja pacyfikacyjna w Hucie Pieniackiej zakończyła się około godziny 17, gdy pijani sprawcy ze zrabowanym dobytkiem, śpiewając opuścili wieś".

Łącznie zamordowano ok. 1200 osób, a wieś zrównano z ziemią. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani, a wielu z nich do dziś żyje spokojnie w Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Nazwy wioski zaś trudno szukać w podręcznikach polskich i ukraińskich. 26 i 28 bm. odbędą się uroczystości ku czci pomordowanych w Warszawie, Babicach i Głubczycach, o czym pisałem tydzień temu. O tragedii Kresów mówić będę na spotkaniach, które odbędą się 3 marca o g. 17 w Centrum Kultury, ul. Armii Krajowej 1 w Lubinie (Dolny Śląsk), 4 marca w Szczecinie: o g. 16 w Książnicy Pomorskiej, ul. Podgórna, o g. 18.30 w auli I LO, ul. Piastów 12, i o g. 21 u księży chrystusowców, ul. Bogurodzicy 3. Z kolei 5 marca w Żarach (ziemia lubuska): g. 13 w Ratuszu Miejskim i o g. 16.30 w Miejskim Domu Kultury.

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Prosze o podawanie nowych informacji i zdjec
Alex Bajan
Polish American
RAQport Inc.
2004 North Monroe Street
Arlington Virginia 22207
Washington DC Area
USA
TEL: 703-528-0114
TEL2: 703-652-0993
FAX: 202-318-4021


EMAIL: office@raqport.com
or alex@raqport.com
WEB SITE: http://raqport.com


Monday, February 23, 2009

zakazane piosenki - piosenka w tramwaju

zakazane piosenki - piosenka w tramwaju

Sunday, February 22, 2009

Poland is an ancient nation that was conceived near the middle of the 10th century. Its golden age occurred in the 16th century. During the following

Poland is an ancient nation that was conceived near the middle of the 10th century. Its golden age occurred in the 16th century. During the following century, the strengthening of the gentry and internal disorders weakened the nation. In a series of agreements between 1772 and 1795, Russia, Prussia, and Austria partitioned Poland amongst themselves. Poland regained its independence in 1918 only to be overrun by Germany and the Soviet Union in World War II. It became a Soviet satellite state following the war, but its government was comparatively tolerant and progressive. Labor turmoil in 1980 led to the formation of the independent trade union "Solidarity" that over time became a political force and by 1990 had swept parliamentary elections and the presidency. A "shock therapy" program during the early 1990s enabled the country to transform its economy into one of the most robust in Central Europe, but Poland still faces the lingering challenges of high unemployment, underdeveloped and dilapidated infrastructure, and a poor rural underclass. Solidarity suffered a major defeat in the 2001 parliamentary elections when it failed to elect a single deputy to the lower house of Parliament, and the new leaders of the Solidarity Trade Union subsequently pledged to reduce the Trade Union's political role. Poland joined NATO in 1999 and the European Union in 2004. With its transformation to a democratic, market-oriented country largely completed, Poland is an increasingly active member of Euro-Atlantic organizations.

Geography
Poland
Top of Page
Location:
Central Europe, east of Germany
Geographic coordinates:
52 00 N, 20 00 E
Map references:
Europe
Area:
total: 312,679 sq km land: 304,459 sq km water: 8,220 sq km
Area - comparative:
slightly smaller than New Mexico
Land boundaries:
total: 3,047 km border countries: Belarus 605 km, Czech Republic 615 km, Germany 456 km, Lithuania 91 km, Russia (Kaliningrad Oblast) 432 km, Slovakia 420 km, Ukraine 428 km
Coastline:
440 km
Maritime claims:
territorial sea: 12 nm exclusive economic zone: defined by international treaties
Climate:
temperate with cold, cloudy, moderately severe winters with frequent precipitation; mild summers with frequent showers and thundershowers
Terrain:
mostly flat plain; mountains along southern border
Elevation extremes:
lowest point: near Raczki Elblaskie -2 m highest point: Rysy 2,499 m
Natural resources:
coal, sulfur, copper, natural gas, silver, lead, salt, amber, arable land
Land use:
arable land: 40.25% permanent crops: 1% other: 58.75% (2005)
Irrigated land:
1,000 sq km (2003)
Total renewable water resources:
63.1 cu km (2005)
Freshwater withdrawal (domestic/industrial/agricultural):
total: 11.73 cu km/yr (13%/79%/8%) per capita: 304 cu m/yr (2002)
Natural hazards:
flooding
Environment - current issues:
situation has improved since 1989 due to decline in heavy industry and increased environmental concern by post-Communist governments; air pollution nonetheless remains serious because of sulfur dioxide emissions from coal-fired power plants, and the resulting acid rain has caused forest damage; water pollution from industrial and municipal sources is also a problem, as is disposal of hazardous wastes; pollution levels should continue to decrease as industrial establishments bring their facilities up to EU code, but at substantial cost to business and the government
Environment - international agreements:
party to: Air Pollution, Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Seals, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate Change-Kyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Kyoto Protocol, Law of the Sea, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Wetlands signed, but not ratified: Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-Sulfur 94
Geography - note:
historically, an area of conflict because of flat terrain and the lack of natural barriers on the North European Plain

People
Poland
Top of Page
Population:
38,500,696 (July 2008 est.)
Age structure:
0-14 years: 15.2% (male 3,013,109/female 2,849,977) 15-64 years: 71.4% (male 13,681,481/female 13,808,412) 65 years and over: 13.4% (male 1,964,477/female 3,183,240) (2008 est.)
Median age:
total: 37.6 years male: 35.8 years female: 39.5 years (2008 est.)
Population growth rate:
-0.045% (2008 est.)
Birth rate:
10.01 births/1,000 population (2008 est.)
Death rate:
9.99 deaths/1,000 population (2008 est.)
Net migration rate:
-0.46 migrant(s)/1,000 population (2008 est.)
Sex ratio:
at birth: 1.06 male(s)/female under 15 years: 1.06 male(s)/female 15-64 years: 0.99 male(s)/female 65 years and over: 0.62 male(s)/female total population: 0.94 male(s)/female (2008 est.)
Infant mortality rate:
total: 6.93 deaths/1,000 live births male: 7.66 deaths/1,000 live births female: 6.17 deaths/1,000 live births (2008 est.)
Life expectancy at birth:
total population: 75.41 years male: 71.42 years female: 79.65 years (2008 est.)
Total fertility rate:
1.27 children born/woman (2008 est.)
HIV/AIDS - adult prevalence rate:
0.1%; note - no country specific models provided (2001 est.)
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS:
14,000 (2003 est.)
HIV/AIDS - deaths:
100 (2001 est.)
Major infectious diseases:
degree of risk: intermediate food or waterborne diseases: bacterial diarrhea vectorborne disease: tickborne encephalitis note: highly pathogenic H5N1 avian influenza has been identified in this country; it poses a negligible risk with extremely rare cases possible among US citizens who have close contact with birds (2008)
Nationality:
noun: Pole(s) adjective: Polish
Ethnic groups:
Polish 96.7%, German 0.4%, Belarusian 0.1%, Ukrainian 0.1%, other and unspecified 2.7% (2002 census)
Religions:
Roman Catholic 89.8% (about 75% practicing), Eastern Orthodox 1.3%, Protestant 0.3%, other 0.3%, unspecified 8.3% (2002)
Languages:
Polish 97.8%, other and unspecified 2.2% (2002 census)
Literacy:
definition: age 15 and over can read and write total population: 99.8% male: 99.8% female: 99.7% (2003 est.)
School life expectancy (primary to tertiary education):
total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2006)
Education expenditures:
5.5% of GDP (2005)

Government
Poland
Top of Page
Country name:
conventional long form: Republic of Poland conventional short form: Poland local long form: Rzeczpospolita Polska local short form: Polska
Government type:
republic
Capital:
name: Warsaw geographic coordinates: 52 15 N, 21 00 E time difference: UTC+1 (6 hours ahead of Washington, DC during Standard Time) daylight saving time: +1hr, begins last Sunday in March; ends last Sunday in October
Administrative divisions:
16 provinces (wojewodztwa, singular - wojewodztwo); Dolnoslaskie (Lower Silesia), Kujawsko-Pomorskie (Kuyavia-Pomerania), Lodzkie, Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz), Malopolskie (Lesser Poland), Mazowieckie (Masovia), Opolskie, Podkarpackie (Subcarpathia), Podlaskie, Pomorskie (Pomerania), Slaskie (Silesia), Swietokrzyskie, Warminsko-Mazurskie (Warmia-Masuria), Wielkopolskie (Greater Poland), Zachodniopomorskie (West Pomerania)
Independence:
11 November 1918 (republic proclaimed)
National holiday:
Constitution Day, 3 May (1791)
Constitution:
adopted by the National Assembly 2 April 1997; passed by national referendum 25 May 1997; effective 17 October 1997
Legal system:
based on a mixture of Continental (Napoleonic) civil law and holdover Communist legal theory; changes being gradually introduced as part of broader democratization process; limited judicial review of legislative acts, but rulings of the Constitutional Tribunal are final; court decisions can be appealed to the European Court of Justice in Strasbourg; accepts compulsory ICJ jurisdiction with reservations
Suffrage:
18 years of age; universal
Executive branch:
chief of state: President Lech KACZYNSKI (since 23 December 2005) head of government: Prime Minister Donald TUSK (since 16 November 2007); Deputy Prime Ministers Waldemar PAWLAK (since 16 November 2007) and Grzegorz SCHETYNA (since 16 November 2007) cabinet: Council of Ministers responsible to the prime minister and the Sejm; the prime minister proposes, the president appoints, and the Sejm approves the Council of Ministers elections: president elected by popular vote for a five-year term (eligible for a second term); election last held 9 and 23 October 2005 (next to be held in the fall 2010); prime minister and deputy prime ministers appointed by the president and confirmed by the Sejm election results: Lech KACZYNSKI elected president; percent of popular vote - Lech KACZYNSKI 54%, Donald Tusk 46%
Legislative branch:
bicameral legislature consists of an upper house, the Senate or Senat (100 seats; members are elected by a majority vote on a provincial basis to serve four-year terms), and a lower house, the Sejm (460 seats; members are elected under a complex system of proportional representation to serve four-year terms); the designation of National Assembly or Zgromadzenie Narodowe is only used on those rare occasions when the two houses meet jointly elections: Senate - last held 21 October 2007 (next to be held by October 2011); Sejm elections last held 21 October 2007 (next to be held by October 2011) election results: Senate - percent of vote by party - NA; seats by party - PO 60, PiS 39, independents 1; Sejm - percent of vote by party - PO 41.5%, PiS 32.1%, LiD 13.2%, PSL 8.9%, other 4.3%; seats by party - PO 209, PiS 166, LiD 53, PSL 31, German minorities 1; note - seats by political grouping as of December 2008 - PO 208, PiS 157, Left 42, PSL 31, SDPL-New Left 5, Polska XXI 5, Democratic Caucus 3, German minorities 1, nonaffiliated 8 note: one seat is assigned to ethnic minority parties in the Sejm only
Judicial branch:
Supreme Court (judges are appointed by the president on the recommendation of the National Council of the Judiciary for an indefinite period); Constitutional Tribunal (judges are chosen by the Sejm for nine-year terms)
Political parties and leaders:
Civic Platform or PO [Donald TUSK]; Democratic Caucus (political grouping of Democratic Party and independents); Democratic Left Alliance or SLD [Grzegorz NAPIERALSKI]; Democratic Party or PD [Brygida KUZNIAK]; German Minority of Lower Silesia or MNSO [Henryk KROLL]; Law and Justice or PiS [Jaroslaw KACZYNSKI]; League of Polish Families or LPR [Miroslaw ORZECHOWSKI]; Left (political grouping of SLD and independents) [Wojciech OLEJNICZAK]; Polish People's Party or PSL [Waldemar PAWLAK]; Polska XXI (political grouping of former PiS members; not officially registered) [Jaroslaw SELLIN]; Samoobrona or SO [Andrzej LEPPER]; SDPL-New Left (political grouping of SDPL and independents) [Marek BOROWSKI]; Social Democratic Party of Poland or SDPL [Wojciech FILEMONOWICZ]; Union of Labor or UP [Waldemar WITKOWSKI]
Political pressure groups and leaders:
All Poland Trade Union Alliance or OPZZ (trade union) [Jan GUZ]; Roman Catholic Church [Cardinal Stanislaw DZIWISZ, Archbishop Jozef MICHALIK]; Solidarity Trade Union [Janusz SNIADEK]
International organization participation:
Arctic Council (observer), Australia Group, BIS, BSEC (observer), CBSS, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (cooperating state), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, NAM (guest), NATO, NSG, OAS (observer), OECD, OIF (observer), OPCW, OSCE, PCA, Schengen Convention, SECI (observer), UN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (associate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
Diplomatic representation in the US:
chief of mission: Ambassador Robert KUPIECKI chancery: 2640 16th Street NW, Washington, DC 20009 telephone: [1] (202) 234-3800 through 3802 FAX: [1] (202) 328-6271 consulate(s) general: Chicago, Los Angeles, New York
Diplomatic representation from the US:
chief of mission: Ambassador Victor ASHE embassy: Aleje Ujazdowskie 29/31 00-540 Warsaw mailing address: American Embassy Warsaw, US Department of State, Washington, DC 20521-5010 (pouch) telephone: [48] (22) 504-2000 FAX: [48] (22) 504-2688 consulate(s) general: Krakow
Flag description:
two equal horizontal bands of white (top) and red; similar to the flags of Indonesia and Monaco which are red (top) and white

Economy
Poland
Top of Page
Economy - overview:
Poland has pursued a policy of economic liberalization since 1990 and today stands out as a success story among transition economies. In 2008, GDP grew an estimated 5.3%, based on rising private consumption, a jump in corporate investment, and EU funds inflows. GDP per capita is still much below the EU average, but is similar to that of the three Baltic states. Since 2004, EU membership and access to EU structural funds have provided a major boost to the economy. Unemployment is falling rapidly, though at roughly 9.7% in 2008, it remains well above the EU average. In 2008 inflation reached 4.3%, more than the upper limit of the National Bank of Poland's target range, but has been falling due to global economic slowdown. Poland's economic performance could improve further if the country addresses some of the remaining deficiencies in its business environment. An inefficient commercial court system, a rigid labor code, bureaucratic red tape, and persistent low-level corruption keep the private sector from performing up to its full potential. Rising demands to fund health care, education, and the state pension system present a challenge to the Polish Government's effort to hold the consolidated public sector budget deficit under 3.0% of GDP, a target which was achieved in 2007-08. The PO/PSL coalition government which came to power in November 2007 plans to further reduce the budget deficit with the aim of eventually adopting the euro by 2012. The new government has also announced its intention to enact business-friendly reforms, reduce public sector spending growth, lower taxes, and accelerate privatization. The government, however, has moved slowly on major reforms. Pension and health-care bills passed through the legislature, but the legislature failed to overturn a presidential veto.
GDP (purchasing power parity):
$684.5 billion (2008 est.)
GDP (official exchange rate):
$567.4 billion (2008 est.)
GDP - real growth rate:
5.3% (2008 est.)
GDP - per capita (PPP):
$17,800 (2008 est.)
GDP - composition by sector:
agriculture: 4% industry: 31.3% services: 64.7% (2008 est.)
Labor force:
16.95 million (2008 est.)
Labor force - by occupation:
agriculture: 17.4% industry: 29.2% services: 53.4% (2005)
Unemployment rate:
9.7% (2008 est.)
Household income or consumption by percentage share:
lowest 10%: 3.1% highest 10%: 27% (2002)
Distribution of family income - Gini index:
34.9 (2005)
Investment (gross fixed):
22.7% of GDP (2008 est.)
Budget:
revenues: $117 billion expenditures: $127.3 billion (2008 est.)
Public debt:
41.6% of GDP (2008 est.)
Inflation rate (consumer prices):
4.3% (2008 est.)
Central bank discount rate:
5% (31 December 2007)
Commercial bank prime lending rate:
5.48% (31 December 2006)
Stock of money:
$137.4 billion (31 December 2007)
Stock of quasi money:
$93.99 billion (31 December 2007)
Stock of domestic credit:
$223.2 billion (31 December 2007)
Market value of publicly traded shares:
$207.3 billion (31 December 2007)
Industries:
machine building, iron and steel, coal mining, chemicals, shipbuilding, food processing, glass, beverages, textiles
Electricity - production:
149.3 billion kWh (2007 est.)
Electricity - consumption:
126.2 billion kWh (2006 est.)
Electricity - exports:
13.11 billion kWh (2007)
Electricity - imports:
7.761 billion kWh (2007 est.)
Oil - production:
37,670 bbl/day (2007 est.)
Oil - consumption:
524,000 bbl/day (2007 est.)
Oil - exports:
57,920 bbl/day (2005)
Oil - imports:
499,200 bbl/day (2005)
Oil - proved reserves:
96.38 million bbl (1 January 2008 est.)
Natural gas - production:
6.025 billion cu m (2007 est.)
Natural gas - consumption:
16.38 billion cu m (2007 est.)
Natural gas - exports:
45 million cu m (2007 est.)
Natural gas - imports:
10.12 billion cu m (2007 est.)
Natural gas - proved reserves:
164.8 billion cu m (1 January 2008 est.)
Current account balance:
-$29.51 billion (2008 est.)
Exports:
$190.5 billion f.o.b. (2008 est.)
Exports - commodities:
machinery and transport equipment 37.8%, intermediate manufactured goods 23.7%, miscellaneous manufactured goods 17.1%, food and live animals 7.6% (2003)
Exports - partners:
Germany 25.9%, Italy 6.6%, France 6.1%, UK 5.9%, Czech Republic 5.5%, Russia 4.6% (2007)
Imports:
$213.9 billion f.o.b. (2008 est.)
Imports - commodities:
machinery and transport equipment 38%, intermediate manufactured goods 21%, chemicals 14.8%, minerals, fuels, lubricants, and related materials 9.1% (2003)
Imports - partners:
Germany 29%, Russia 8.7%, Italy 6.6%, Netherlands 5.7%, France 5.1%, China 4.2% (2007)
Reserves of foreign exchange and gold:
$84.48 billion (31 December 2008 est.)
Debt - external:
$227.5 billion (31 December 2008 est.)
Stock of direct foreign investment - at home:
$196.1 billion (2008 est.)
Stock of direct foreign investment - abroad:
$24.59 billion (2008 est.)
Exchange rates:
zlotych (PLN) per US dollar - 2.3 (2008 est.), 2.81 (2007), 3.1032 (2006), 3.2355 (2005), 3.6576 (2004) note: zlotych is the plural form of zloty

Communications
Poland
Top of Page
Telephones - main lines in use:
10.336 million (2007)
Telephones - mobile cellular:
41.389 million (2007)
Telephone system:
general assessment: modernization of the telecommunications network has accelerated with market based competition finalized in 2003; fixed-line service, dominated by the former state-owned company, is dwarfed by the growth in wireless telephony domestic: mobile-cellular service available since 1993 and provided by three nation-wide networks with a fourth provider beginning operations in late 2006; cellular coverage is generally good with some gaps in the east; fixed-line service is growing slowly and still lags in rural areas international: country code - 48; international direct dialing with automated exchanges; satellite earth station - 1 with access to Intelsat, Eutelsat, Inmarsat, and Intersputnik (2007)
Radio broadcast stations:
AM 14, FM 777, shortwave 1 (1998)
Television broadcast stations:
40 (2006)
Internet country code:
.pl
Internet hosts:
7.808 million (2008)
Internet users:
16 million (2007)

Transportation
Poland
Top of Page
Airports:
123 (2007)
Airports - with paved runways:
total: 83 over 3,047 m: 4 2,438 to 3,047 m: 30 1,524 to 2,437 m: 39 914 to 1,523 m: 7 under 914 m: 3 (2007)
Airports - with unpaved runways:
total: 40 2,438 to 3,047 m: 1 1,524 to 2,437 m: 4 914 to 1,523 m: 13 under 914 m: 22 (2007)
Heliports:
7 (2007)
Pipelines:
gas 13,552 km; oil 1,384 km; refined products 777 km (2007)
Railways:
total: 23,072 km broad gauge: 629 km 1.524-m gauge standard gauge: 22,443 km 1.435-m gauge (20,555 km operational; 11,910 km electrified) (2006)
Roadways:
total: 423,997 km paved: 295,356 km (includes 662 km of expressways) unpaved: 128,641 km (2006)
Waterways:
3,997 km (navigable rivers and canals) (2007)
Merchant marine:
total: 15 by type: cargo 8, chemical tanker 4, passenger/cargo 1, roll on/roll off 1, vehicle carrier 1 foreign-owned: 2 (Cyprus 1, Nigeria 1) registered in other countries: 98 (Antigua and Barbuda 2, Bahamas 17, Cyprus 18, Liberia 13, Malta 24, Norway 3, Panama 11, Saint Vincent and the Grenadines 1, Slovakia 2, Vanuatu 7) (2008)
Ports and terminals:
Gdansk, Gdynia, Swinoujscie, Szczecin

Military
Poland
Top of Page
Military branches:
Polish Armed Forces: Land Forces (includes Navy (Marynarka Wojenna, MW)), Polish Air Force (Sily Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej, SPRP) (2008)
Military service age and obligation:
17 years of age for male compulsory military service after January 1st of the year of 18th birthday; 17 years of age for voluntary military service; conscript service obligation shortened from 12 to 9 months in 2005; by 2008, plans call for at least 60% of military personnel to be volunteers; only soldiers who have completed their conscript service are allowed to volunteer for professional service; as of April 2004, women are only allowed to serve as officers and noncommissioned officers (2006)
Manpower available for military service:
males age 16-49: 9,741,508 females age 16-49: 9,514,843 (2008 est.)
Manpower fit for military service:
males age 16-49: 7,937,840 females age 16-49: 7,949,677 (2008 est.)
Manpower reaching militarily significant age annually:
male: 257,605 female: 245,832 (2008 est.)
Military expenditures:
1.71% of GDP (2005 est.)

Transnational Issues
Poland
Top of Page
Disputes - international:
as a member state that forms part of the EU's external border, Poland has implemented the strict Schengen border rules to restrict illegal immigration and trade along its eastern borders with Belarus and Ukraine
Illicit drugs:
despite diligent counternarcotics measures and international information sharing on cross-border crimes, a major illicit producer of synthetic drugs for the international market; minor transshipment point for Southwest Asian heroin and Latin American cocaine to Western Europe
This page was last updated on 10 February 2009

Friday, February 20, 2009

Former Prime Minister of Poland Kazimierz Marcinkiewicz Spekulant to Help Goldman Sachs to manipulate Polish Zloty and problems for Poland.

Former Prime Minister of Poland Kazimierz Marcinkiewicz Spekulant to Help Goldman Sachs to manipulate Polish Zloty and problems for Poland.
How Goldman Sachs took over the world

Whether it's a credit crunch to fix or an Olympics to plan, the list of Goldman Sachs alumni is sure to have a candidate

By Stephen FoleyIf there's something weird in the financial world, who you going to call? Goldman Sachs.


The US government, involved in a firefight against the conflagration in the credit markets, is calling in another crisis-buster from the illustrious investment bank, this time Goldman's most senior banker to finance industry clients, Ken Wilson.

And so with this appointment, the Goldman Sachs Diaspora grows a little bit more influential. It is an old-boy network that has created a revolving door between the firm and public office, greased by the mountains of money the company is generating even today, as its peers buckle and fall.

Almost whatever the country, you can find Goldman Sachs veterans in positions of pivotal power.

The 61-year-old Mr Wilson has already proved influential in deals to recapitalize and reorganize some of America's listing banks. At the Treasury he will advise on what the federal government must to do help the process, but he will face scrutiny from those concerned about the tentacles wrapping lightly around government from Wall Street's mightiest bank. For the time being, bailing out Wall Street looks to be the same as bailing out the economy, but if those diverge there could be more questions asked about the influence of Goldman Sachs alumni on public policy.

George Bush picked up the phone this month, partly at the instigation of another Goldman Sachs alumnus, his Treasury secretary, Hank Paulson. Together with Mr Bush's chief of staff, Joshua Bolten, there will be three Goldman Sachs old boys in major positions of influence in the White House – but the US government is hardly alone in finding the bank's executives to be attractive hirees.

They are well-credentialed, partly by design. From its beginning when the German immigrant Marcus Goldman began discounting IOUs among the diamond merchants of New York in the 1870s, Goldman Sachs has always known about the power of the network of influence. Goldman hires former politicians and civil servants, as readily as it supplies them.

And then there is simply the intellectual quality of the employees, many hired as much youngster men via a gruelling interview process, and then forged in the fire of 17-hour work days.

With Goldman Sachs at the heart of Wall Street, and Wall Street at the heart of the US economy, few expects its power to wane. Indeed, The New York Times columnist David Brooks noted that Goldman Sachs employees have given more money to Barack Obama's campaign for president than workers of any other employer in the US. "Over the past few years, people from Goldman Sachs have assumed control over large parts of the federal government," Brooks noted grimly. "Over the next few they might just take over the whole darn thing."

John Thornton

From his post as professor and director of global leadership at Tsinghua University in Beijing, the former Goldman Sachs co-chief operating officer John Thornton has become a highly-influential figure in the developing business and political inter-relations between the US and China. He was Goldman's boss in Asia in the mid-Nineties and remains well connected in the East and the West.

Duncan Niederauer

Wall Streeters joked about a Goldman Sachs "takeover" of the New York Stock Exchange. Hank Paulson, the Goldman boss on the NYSE board, moved to oust the chairman, Dick Grasso, and recommended the then chief operating officer of Goldman, John Thain, as Mr Grasso's replacement. Mr Thain modernized the exchange as demanded by Goldman, and Mr Thain's old Goldman deputy, Duncan Niederauer, is in charge.

Jon Corzine

The former co-chief executive of Goldman went into full-time politics in 1999, having lost the internal power struggle that preceded the company's stock-market flotation in 1999. He has been governor of New Jersey since 2006, having spent the previous six years in the US Senate. His 2000 Senate election campaign was then the most expensive ever in the US, and Corzine spent $62m of his own money.

Joshua Bolten

For five years until 1999, Mr Bolten served as director of legal affairs for Goldman based in London, effectively making him the bank's chief lobbyist to the EU. The Republican lawyer aided George Bush's 2000 election campaign, helped co-ordinate policy in the White House and has been the President's chief of staff since 2006.

Paul Deighton

The man heading London's planning for the 2012 Olympic Games, Paul Deighton amassed a fortune estimated at over £100m during his two decades at Goldman Sachs, where he had been one of its most powerful investment bankers.

Robert Rubin

A US Treasury secretary under Bill Clinton, Mr Rubin could once again emerge as a powerful figure in Washington if Barack Obama wins the presidency, since he has maintained his influence on Democrat politics. Mr Rubin reached the second-highest rung at Goldman, becoming co-chief operating officer before joining the US government in 1993.

Gavyn Davies

The ex-chairman of the BBC still has the ear of Gordon Brown, to whom he has been a good friend and informal adviser. He is married to the Prime Minister's aide Sue Nye. Mr Davies spent 15 years as an economist at Goldman. He was commissioned to report on the future funding of the BBC by Mr Brown in 1999. Two years later, he was poached to chair it.

Jim Cramer

This former Goldman trader is, without question, the most influential stock pundit in the US. Hectoring and shouting his investment advice nightly on his CNBC show, Mad Money, he routinely moves share prices. His primal scream against the Federal Reserve ("They know nothing") was a YouTube sensation last year, as the central bank refused to lower interest rates to ease the pain of the credit crisis on Wall Street.

Robert Zoellick

Goldman provided a lucrative home to Robert Zoellick, the neo-conservative Republican, between the time he quit as Condoleezza Rice's deputy at the State Department in 2006 (having not secured the job he coveted as Treasury Secretary, when it went to Hank Paulson) and his appointment last year as head of the World Bank. At Goldman he had acted as head of international affairs, a kind of global ambassador and networker-in-chief.

Mario Draghi

The head of the Italian central bank is another example of the revolving door between Goldman and public service. Mr Draghi had been an academic economist, an executive at the World Bank and a director-general of the Italian treasury before joining Goldman as a partner in 2002. He is becoming a significant figure in the response to the credit crisis, chairing the financial stability forum of central banks, finance ministries and regulators.

Malcolm Turnbull

Treasurer for the opposition Liberal Party, Mr Turnbull is one of the fastest-rising politicians in Australia. He was the aggressive advocate who took on and beat the British Government in the Spy catcher trial of the former MI5 agent Peter Walker, but he then pursued a career in business and ran Goldman Australia from 1997 to 2001, before jumping in to politics to serve as environment minister under John Howard.

Hank Paulson

Cometh the hour, cometh the man. President George Bush must be delighted he lured a reluctant Hank Paulson away from his $38m-a-year job as Goldman Sachs chief executive in 2006, just in time to deal with the Wall Street crisis that has engulfed the entire US economy. The bird-watching enthusiast had been a surprising choice as Treasury secretary, since his environmentalism was at odds with much of Bush's policy.

Kazimierz Marcinkiewicz-Poland

graduated in 1984 from the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry (having studied physics) of the Wrocław University. He also completed post-graduate course in Administration at the Adam Mickiewicz University in Poznan. He worked as an elementary school teacher and a headmaster in his home city of Gorzów Wielkopolski.

In the 1980s, he was also a member of the Solidarity movement and editor of underground press materials. In 1992, he became a State Secretary (formal name for deputy minister) in the Ministry of National Education. From 1999 to 2000, he was the cabinet chief for prime minister Jerzy Buzek.


Cabinet of Kazimierz Marcinkiewicz
Following the victory of the Law and Justice party in the September 2005 Polish parliamentary elections, its prime ministerial candidate, party leader Jarosław Kaczyński decided against becoming prime minister so as not to damage the chances of his twin brother, Lech Kaczyński in the then-upcoming October presidential election. Instead the little-known Marcinkiewicz became PM, leading a coalition formed by Jarosław, who remained in the background, but influential.

Before his prime ministerial appointment, Marcinkiewicz remained a political cipher, which resulted in a political carte blanche after the appointment. Relatively unknown to the public at that time, due to his intensive political activity Marcinkiewicz gained a high public recognition, rapidly becoming the most trusted and popular politician in Poland.

Alex Bajan
RAQport Inc.
2004 North Monroe Street
Arlington Virginia 22207
Washington DC Area
USA
TEL: 703-528-0114
TEL2: 703-652-0993
FAX: 202-318-4021

sms/cell T-mobile: 703-485-6619
EMAIL: office@raqport.com
or alex@raqport.com
WEB SITE: http://raqport.com

Sunday, February 15, 2009

Masonerka żydowska Bn Br usuwa nasz krzyż ze Żwirowiska

Masonerka żydowska Bn Br usuwa nasz krzyż ze Żwirowiska
cz1/part1


Masonerka żydowska usuwa nasz krzyż ze Żwirowiska cz.2 [kazanieO możliwości przeniesienia papieskiego krzyża, stojącego na Żwirowisku, nieopodal byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu donosi belgijski dziennik "La Libre Belgique".

żródło KAI (rk /a.)

http://ekai.pl/serwis/?MID=16854

-----------------------

Dziś po 10 latach organizacje żydowskie znowu atakują Polaków w imię tzw. "dialogu"
Nakazy jak poprzednio tak i tym razem przyszły z Belgii od organizacji "Sauvegarde d`Auschwitz"
i szefa organizacji żydowskich Lazarda Pereza.

Judajczykowie znowu atakują chrześcijan, chcą usunąć nasz krzyż,
a ofiarami masowych mordów w Oświęcimiu uczynić tylko Żydów.

Do takich celów powołanych zostało wiele organizacji,
stawiających sobie za cel wynarodowienie Polaków, zniszczenie tradycji chrześcijańskich,
zapłatę gigantycznego i nienależnego haraczu oraz budowę "Judeopolonii" na terenie Polski.

Warto wiedzieć, że 9 września 2007 w Polsce reaktywowaną masońską lożę B'nai B'rith
czyli Zakon Synów Przymierza.

Siedziba B'nai B'rith mieści się w Warszawie.

Komunikat o. dyr. Tadeusza Rydzyka w sprawie geotermii w Polsce naszej narodowej

Komunikat o. dyr. Tadeusza Rydzyka w sprawie geotermii w Polsce naszej narodowejPodwyżki spowodowane kryzysem gospodarczym
prof Andrzej Kaźmierczak (2009-02-13)
Aktualności dnia
słuchajzapisz

Kochani!

Wszystkich przyjaciół solidarnych z nami w naszej posłudze Prawdzie, Ewangelii, wszystkich rodaków, którzy interesują się sprawą odwiertów badawczo-odkrywczych w Toruniu informujemy, że rozpoczynamy teraz tzw. kwasowanie na głębokości 2 tys. 920 metrów. Woda gorąca, o temperaturze ponad 82 st. C, jest. Zobaczymy tylko, czy to wystarczająca ilość. Wyżej jest woda o temperaturze 65 do 70 st. Celsjusza. Jest jej bardzo dużo. Możemy mieć nawet do 500 metrów sześciennych na godzinę. 80 procent Polski leży na takich gorących źródłach, Polska jest bogata różnymi złożami w naszej ziemi. Ukrywali to kiedyś komuniści. Trzeba tylko jednoczyć się w dobrym, gdy systematycznie i celowo jesteśmy jako Naród atomizowani i antagonizowani. Tym bardziej wierni Chrystusowi jak wszyscy wielcy Polacy w przeszłości jednoczmy się w dobrym, bądźmy sobie wzajemnie życzliwi, czyńmy wszystko, byśmy byli jedno w Prawdzie i budowaniu wspólnego dobra.

Po zakończeniu tego odwiertu powinniśmy zaraz przystąpić do następnego. Mamy jednak jeden bardzo poważny problem - zapłacenie za to. A problem zrobił nam nie kto inny, tylko ten rząd. Jak mówią nam specjaliści, znawcy, nawet w czasach komunistycznych badania geologiczne opłacał rząd. To, co powinien w Polsce robić rząd, robią teraz zwykli zakonnicy. A co robi rząd? Oni nawet z funduszy unijnych 67 mld euro wzięli dotąd tylko około 0,3 proc., to jest 866 milionów. Ale innym, w tym Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, odebrali dotacje. Słyszymy, że ten, kto odebrał nam dotacje na odwierty badawcze - Stanisław Gawłowski - ma zostać, chyba w nagrodę, ministrem ochrony środowiska. A minister Schetyna na dodatek zabronił na to zbiórki publicznej. W tym samym czasie pozwolił na zbiórkę publiczną Owsiakowi. Za to, jak mówią nam europosłowie, w Polsce ma być najdroższa energia. Możemy pytać, w jakiej rzeczywistości żyjemy? Dlaczego nie robiący nic sami, innym przeszkadzają, by coś dla Polski zrobić. Kochani, tym bardziej Bóg zapłać za wspieranie w działaniach i pomoc Fundacji "Lux Veritatis", która robi te odwierty, Radiu Maryja, uczelni, Telewizji Trwam. Zachęcamy też wszystkich, uczcie się, jak pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi takie jednosemestralne studia, jak pozyskiwać te fundusze. Polska wpłaciła do Unii już bardzo dużo. W lutym zaczynamy następne takie studia. Pytajcie o nie w godzinach i dniach urzędowania pod numerem telefonu (056) 610 71 20.
Bóg zapłać za modlitwę, za życzliwość, za współpracę. I nie dajmy się jako Naród atomizować i antagonizować. Bądźmy jedno w całej Prawdzie. Uczy nas tego Pan Jezus.
Konta bankowe Radia Maryja
Konta złotówkowe
- PKO BP S.A. II/O Toruń
nr 69 1020 5011 0000 9602 0012 9130
- Bank Pocztowy S.A. O/Toruń
nr 77 1320 1120 2565 1113 2000 0003
z dopiskiem: "Dar na cele kultu religijnego"
Konta walutowe
EUR - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 65 1020 5011 0000 9602 0105 7298
Funty GBP - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 08 1020 5011 0000 9502 0105 7306
Dolary USD - PKO BP S.A. II/O Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr 13 1020 5011 0000 9302 0105 7314
(Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT - BPKOPLPW)

Konto w USA
RADIO MARYJA, P.O. BOX 39565
CHICAGO, IL 60639-0565

Konto w Kanadzie
St. Stanislaus - St. Casimir's Polish Parishes - Credit Union Limited
40 John St., Oakville, ONT L6K 1G8
Numer konta: 84920

Saturday, February 14, 2009

Pogarda dla Polaków w podręcznikach historii w USA

Pogarda dla Polaków w podręcznikach historii w USAPogarda dla Polaków w podręcznikach historii w USA


W szkołach średnich USA uczy się historii w ramach „social sciences”, czyli nauk społecznych. Naturalnie, nacisk kładzie się na sprawy Amerykanów, ale w ramach tego można bardzo różnie rozkładać akcenty. Nie mówi się np. o tym, że wojnę o niepodległość USA militarnie wygrała Francja, walcząc przeciwko Wlk. Brytanii. Został wówczas postawiony Amerykanom warunek, że muszą odnieść przynajmniej jedno zwycięstwo nad Brytyjczykami, nim Francja przystąpi do wojny. Rola Tadeusza Kościuszki w amerykańskim zwycięstwie pod Saratogą oraz inne jego działania, takie budowa licznych, strategicznie ważnych fortyfikacji, były bez porównania ważniejsze dla zdobycia niepodległości USA niż zasługi pruskiego kapitana Von Steubena czy dwudziestoletniego Francuza, markiza Lafayette.

Generał Kazimierz Pułaski, twórca i organizator kawalerii USA, podobnie jak Kościuszko – przyjechał za ocean z darami od Polaków, takich jak książę Adam Czartoryski, na koszty walki o niepodległość Amerykanów. Ani Pułaski ani Kościuszko nie byli najęci do służby, jak to miało miejsce w przypadku kapitana Von Steubena, specjalisty od musztry i dyscypliny pruskiej. Koni w USA używano do transportu i prac rolniczych, podczas gdy Pułaski dowiódł, że kawaleria stanowi najważniejszą siłę uderzeniową na ówczesnych polach bitew. Pułaski miał nie tylko kolosalny wkład w wojnę o niepodległość USA, ale zarazem był jedynym generałem amerykańskim, który oddał życie na polu bitwy.

Nie ulega wątpliwości, że Pułaski i Kościuszko odegrali o wiele ważniejszą rolę w zwycięskiej walce o wolność USA niż Von Steuben i Lafayette. Natomiast wyrazem sukcesu antypolskiej propagandy w USA stało się pominięcie właśnie Kościuszki i Pułaskiego w aktualnym podręczniku historii w stanie Karolina Północna i innych. Ciekawe, jakie są źródła pogardy wobec Polaków w USA. Zdrada Polski w Teheranie i oddanie jej w strefę wpływów Sowietów nie tylko zaklasyfikowało Polaków jako członków bloku sowieckiego i pozbawiło ich polskiej reprezentacji dyplomatycznej, ale również zrodziło w USA niechęć wobec ofiar amerykańskiej zdrady i niechęć do roli ludzi podejrzanych o sprzyjanie komunistycznej Polsce.

Tak było bezpośrednio po wojnie, do czasu rozwoju żydowskiego ruchu roszczeniowego, który przyjął w swojej strategii wielokrotne mnożenie liczby niedobitków holokaustu, w celu pobierania i przeznaczania głównie na własne konto odszkodowań ściąganych z Niemiec, Szwajcarii, Polski, etc. Niemcy wypłacili Żydom miliardy dolarów tytułem odszkodowań, uzyskując w zamian to, że Żydzi oraz inni (w ramach poprawności politycznej) nie piszą o zbrodniach niemieckich, ale „nazistowskich”, a coraz mniej ludzi na świecie zadaje sobie pytanie o narodowość tych nazistów.

Żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu potrzebna była oszczercza propaganda przeciwko Polakom, żeby móc uzasadnić żądanie płacenia odszkodowań przez polskie ofiary wojny na rzecz żyjących jeszcze żydowskich ofiar zbrodni niemieckich, których liczbę pomnożono wielokrotnie.

Niedawno widziałem nagranie z przemówieniem profesora Normana Finkelsteina. Po prelekcji wstała Żydówka i zapytała prelegenta, jakie ma samopoczucie jako antyżydowski Żyd. Prelegent odparł, że aby odpowiedzieć na to pytanie, musiałby się poddać psychoanalizie. Okazało się, że wśród obecnych na prelekcji Żydów byli ludzie wychowani na propagandzie żydowskiego ruchu roszczeniowego, który to ruch – zdaniem profesora Finkelsteina – kierowany jest przez notorycznych oszustów, a jego przywódca, miliarder Edgar Bronfman, to „crook” (kanciarz), podobnie jak i skompromitowany rabin Israel Singer, który publicznie wielokrotnie atakował Polskę.

W piątek 19 kwietnia 1996 roku Buenos Aires, w Argentynie, odbyło się – jak doniosła Agencja Reutera – spotkanie zarządu Światowego Kongresu Żydow (The World Jewish Congress), głównej organizacji roszczeniowej wymierzonej przeciw Polsce. Rabin Israel Singer, ówczesny sekretarz generalny, powiedział: „Ponad trzy miliony Żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami Żydów polskich. Nigdy na to nie pozwolimy. (…) Jeżeli Polska nie zaspokoi żądań żydowskich, to będzie publicznie atakowana i upokarzana” na forum międzynarodowym, a zwłaszcza w USA, gdzie aż nadto często jesteśmy świadkami tych ataków i upokorzeń. Z wystąpieniem Singera solidaryzuje się wielu Żydów, między innymi wydawcy gazet i książek. Dla takich ludzi prawda głoszona przez profesora Finkelsteina jest nie do przyjęcia.

W czasie wyżej wspomnianego wykładu profesor Finkelstein przypomniał, że przez ponad dwadzieścia lat walczył o niewielkie odszkodowanie dla swojej matki, która była więziona w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Cytował też liczne wypowiedzi żydowskich ofiar zbrodni niemieckich, które żyją nieraz w nędzy, podczas gdy działacze żydowskiego ruchu roszczeniowego wzbogacili się na ich cierpieniach w czasie wojny.

Ciekawe, czy usunięcie z amerykańskich podręczników historii polskich bohaterów wojny o niepodległość USA ma źródło w akcjach takich ludzi, jak rabin Singer, który szkaluje Polaków i szerzy nienawiść do wszystkiego, co polskie.