Sunday, January 25, 2009

Na szczególną uwagę zasługuje praca polskich księży i sióstr zakonnych w Libanie.

Na szczególną uwagę zasługuje praca polskich księży i sióstr zakonnych w Libanie.
.... Na szczególną uwagę zasługuje praca polskich księży i sióstr zakonnych w Libanie। Odbiega ona w znaczny sposób od działalności jaką popularnie kojarzy się z misjami. Liban od wieków zamieszkują chrześcijanie i misjonarze spoza Bliskiego Wschodu przede wszystkim wspomagają lokalny Kościół. Ich misje skierowane są do wszystkich Libańczyków bez względu na wyznanie.

.... Polskie duchowieństwo od wieków miało kontakty z libańskimi chrześcijanami. Niektóre z tych postaci zostały przedstawione w poprzednich artykułach. Obecnie w Libanie pracuje trzech księży, brat zakonny i siostra zakonna.
.... Brat Władysław Kuraś jest członkiem Braci Szkół Chrześcijańskich, którzy mimo wyższego wykształcenia nie przyjmują święceń kapłańskich, aby całkowicie poświęcić się służbie wychowawczej w szkole. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Lyon oraz Teologii na Facultés Catholiques w Lyon w 1947 roku przybył do Libanu z misją pracy wśród młodzieży szkolnej.
.... W latach 1954-57 brat Władysław wykładał teologię w nowicjacie Braci w Betlejem, obok szkoły podstawowej i średniej im. Dzieciątka Jezus, dzisiaj przekształconej w Uniwersytet. Po przeniesieniu nowicjatu do Włoch, objął kierownictwo szkoły. W 1971 roku wrócił do Libanu i kierował księgarnią "La Procure des Freres" w Bejrucie aż do wybuchu wojny w 1975 roku. Od tego czasu pracuje jako katecheta w liceum Mont la Salle, gdzie założył także trójjęzyczny kwartalnik "Les Dossiers JBS". Dzięki zaangażowaniu brata Władysława powstał ruch Maryjny "Róży Duchownej", którego celem jest zachęcenie do odmawiania różańca, a następnie Zakon Róży Duchownej, ustanowiony przez biskupa Tripoli w 1996 roku, uznany przez rząd libański w 1998 roku. Zakon zamierza wybudować ośrodek, do którego sprowadził Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i ma zamiar poświęcić Jej kaplicę w miejscowości Deddeh al Koura w północnym Libanie, jako centrum ruchu pielgrzymowego. Brat Władysław napisał także książkę pod tytułem "Entre Lourdes et Fatima, la Belle Histoire de N-D de Gietrzwald, Pologne, 1877".
.... Pracą wśród młodzieży zajmują się także księża Salezjanie. Na początku należy wspomnieć ś.p. ks.Franciszka Tomasika, kapelana w Armii gen. Andersa, oddelegowanego do opieki nad polskimi studentami w Libanie, założyciela i dyrektora liceum w Zouk Mikael. Bardzo lubiany, na dobre wpisał się w pamięci swoich wychowanków. Po wyjeździe Polaków postanowił zostać na Bliskim Wschodzie. Prowadził pracę misyjną w Syrii, gdzie zmarł. Został jednak pochowany w ośrodku salezjańskim El-Houssoun w Libanie.
.... Kolejnym Salezjaninem jest ks. Kazimierz Gajowy, orientalista, absolwent Pontificio Istituto di Studi Arabi e Islamici w Rzymie, który przybył do Libanu w 1987 roku, pod koniec wyniszczającej wojny, podczas której Zgromadzenie straciło zarówno księży jak i szkołę w Bejrucie. Pozostał tylko dom w El- Houssoun, w górach Libanu, w regionie Byblos - dawniej nowicjat, a w czasie wojny szkoła podstawowa i liceum.
Ks. Kazimierz podczas inauguracji DBT Fidar, 2002
Z uwagi na dogodne położenie, bez zgody księży, milicja chrześcijańska przekształciła je w koszary wojskowe. Pozwolono jednak na pozostanie dwóch Salezjanów. Stan ten trwał do 1986 roku, kiedy Zgromadzenie postanowiło na nowo rozpocząć działalność w El-Houssoun, a młody polski ksiądz miał pomagać ówczesnemu dyrektorowi szkoły, ks. Vittorio Pozzo. W 1989 roku armia syryjska ropoczęła zmasowane ataki na dotąd spokojne tereny wokół El-Houssoun, a dom Salezjanów stał się Centrum Uchodźców, których liczba jednorazowo potrafiła osiągnąć 1000 osób. Ks. Kazimierz, w tej sytuacji, musiał zapewnić im niezbędne warunki do życia, narażając często swoje własne. Stał się tym samym odpowiedzialny za jeden z największych ośrodków pomocy uchodźcom w środkowym Libanie. Z tego powodu został członkiem ogólnolibańskiego centrum pomocy uchodźcom, w którego skład wchodziły takie organizacje jak Czerwony Krzyż, Caritas - Liban, itp. Dla dzieci i młodzieży uchodźców zorganizowano zajęcia szkolne i rekreacyjne. Dzięki temu księża z Don Bosco oraz zgromadzona wokół nich młodzież stali się znani w całym Libanie, a dom w El- Houssoun został centrum młodzieżowym. Współpraca organizacji pozarządowych i UNICEF zaowocowała w latach 1989 - 1992 projektem "Wychowanie w Pokoju", który w założeniu miał doprowadzić do spotkania dzieci i młodzieży różnych religii i regionów, jednocześnie próbując zniwelować uprzedzenia i bariery narosłe w czasie wojny. W ramach programu Centrum Don Bosco organizowało kolonie letnie, w których brały udział dzieci i młodzież z różnych wspólnot wyznaniowych, w tym z mieszanych rodzin polsko-libańskich.
Ks. Jarosław z uczniem
.... Dzięki energii i zaangażowaniu ks. Kazimierza 10 młodych Libańczyków odbyło niezwykłą podróż lądem na Światowe Spotkanie Młodych w Częstochowie w 1991 roku. W następnych latach kilkakrotnie grupy młodzieży z Libanu miały okazję odwiedzić Polskę.
.... W 1994 roku do ks. Kazimierza i ks. Vittorio dołączył drugi Polak, ks. Jarosław Dobkowski, doświadczony misjonarz ze stażem pracy w Palestynie i Iranie, który pracuje także jako korespondent dla Radia Watykańskiego. Obaj księża są również konsultantami polskich mediów w kwestiach bliskowschodnich, między innymi z uwagi na biegłą znajomość języka arabskiego.
.... Do dnia dzisiejszego księża prowadzą, zgodnie z misją Don Bosco, działalność wychowawczą oraz formacyjną dla dzieci i młodzieży w formie kolonii letnich, spotkań, grup turystycznych i artystycznych. Przez kilka lat w działalności Salezjanów pomagali studenci z Polski. Ks. Kazimierz był także przez trzy lata odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży w diecezji maronickiej Jbeil/Byblos. Z racji pełnienia tej funkcji wchodził w skład komitetu organizującego pielgrzymkę Jana Pawła II do Libanu. Dzięki temu, podczas niezapomnianego spotkania z młodzieżą w Harissa, papież mógł wysłuchać polskich pieśni religijnych w oryginale i w języku arabskim, przetłumaczonych właśnie przez ks. Kazimierza.
.... Z uwagi na utratę szkół przez Zgromadzenie salezjańskie oraz w odpowiedzi na potrzebę stworzenia miejsca, które pozwoliłoby na kształcenie zawodowe, w 2002 roku otwarta została szkoła techniczna Don Bosco Technique w nadmorskiej miejscowości El - Fidar, w regionie Byblos. Jest to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w Libanie. Obecnie szkoła prowadzi kursy zawodowe, ale docelowo będzie umożliwiała zdobycie średniego wykształcenia technicznego. Od dwóch lat oferuje również nauczanie "on - line" w dziedzinach informatyki i pedagogiki. Jest to nowość w szkolnictwie na terenie Libanu. Wielkim uznaniem cieszy się także Biuro pośrednictwa pracy, które pomaga w podjęciu pracy swoim absolwentom i nie tylko. Dyrektorem szkoły został ks. Kazimierz, a finansami zajął się ks. Jarosław.
.... 10 października 2004 roku zespół muzyczny pod dyrekcją ks. Kazimierza wystąpił w Warszawie podczas koncertu, zorganizowanego przez Telewizję Polską oraz Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji IV Dnia Papieskiego. Podobne zespoły w zmiennych składach występowały we Włoszech (2002) i Francji (I 2006), zawsze na czele z ks. Kazimierzem, spotykając się z dużym zainteresowaniem lokalnych mediów.
.... Dużą rolę w pracy misyjnej na terenie Libanu odgrywa Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Ich działalność to szeroko pojęte duszpasterstwo parafialne, posługa duchowa i sakramentalna, a także działalność wydawnicza i edukacyjna w prowadzonych przez Kapucynów szkołach w Bejrucie (dzielnice Badaro i Hamra) oraz w Batroun.
.... W Vice Prowincji Bliskiego Wschodu, do jakiej należy libańska wspólnota, można odnaleźć także zakonników z Polski, a dokładnie z prowincji krakowskiej. Przed II wojną światową do Libanu przybył o. Peregryn Malinowski, który wspaniale wypełniał swoją posługę pośród Polonii, ale też wśród miejscowej ludności. Napisał słownik polsko-arabski, współtworzył Komitet Pomocy Dzieciom Polskim oraz otaczał duchową opieką Brygadę Karpacką. W roku 1945 został mianowany przez ks. Kantaka sekretarzem dekanatu polskiego i biura metrykalnego. Starał się o utworzenie polskiego cmentarza, zasłużył się także badaniem pobytu J. Słowackiego w Libanie. Pod koniec maja 1948 roku o. Peregryn Malinowski wrócił do Polski.
O.Paweł z Polonią, Bejrut 2006
.... Obecnie od września 2003 roku, za zgodą przełożonych z Polski, w Bejrucie, w dzielnicy Badaro pracuje o. Paweł Kurysz, Kapucyn z Krakowa, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wydziału Filozofii i Antropologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierując się ideałami św. Franciszka zajmuje się on przede wszystkim osobami samotnymi, pogubionymi duchowo, ubogimi i bezradnymi. Stąd właśnie jego obecność wśród więźniów i osób chorych niezależnie od wyznania, troska o lekarstwa i ubrania dla tych najbardziej potrzebujących. O. Paweł zajmuje się również kwestiami ochrony praw człowieka jako członek FRANCISCANS INTERNATIONAL, wspólnej międzynarodowej organizacji Franciszkanów przy ONZ, umożliwiającej przepływ informacji, badania, analizy, obronę i działania w łączności ze strukturami i agencjami ONZ oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach FRANCISCANS INTERNATIONAL o. Paweł zajmuje się także edukacją dzieci, których nie stać na uczęszczanie do szkoły, ponieważ opłaty są zbyt wysokie dla budżetu rodzinnego. To z myślą o nich napisał program socjalny: "EDUCATION FOR HOPE, HOPE FOR EDUCATION" (Edukacja dla nadziei, nadzieja dla edukacji), poprzez który szuka środków na naukę dla dzieci ubogich. Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą antropologiczną dzieli sie ze studentami Uniwersytetu Św. Józefa oraz odpowiada na zaproszenia różnych szkół bądź instytucji, dla których prawa człowieka są bardzo ważne. Ponadto posługuje chorym w domach i szpitalach. Towarzyszy ich rodzinom w dźwiganiu ciężaru cierpienia. Wraz z grupą libańskich przyjaciół organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z ubogich rodzin, korzytając także z życzliwości Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryji z dzielnicy Nabaa. Pomaga w parafii Matki Bożej Anielskiej na Badaro, której jest wikariuszem i ekonomem. Pracuje także z grupą św. o. Pio, należącą do Międzynarodowej Federacji Grup Modlitwy z siedzibą w San Giovanni Rotondo we Włoszech.
.... Polonia libańska znalazła się zatem w szczególnej sytuacji, kiedy może liczyć na pomoc aż trzech polskich duszpasterzy. Przez ostatnie 10 lat formalnie opiekę nad Polakami sprawował ks. Kazimierz. Z wielkim oddaniem, pomimo znacznej odległości od Bejrutu księża Salezjanie wypełniali swoją posługę kapłańską służąc Polonii. Ich centrum w El- Houssoun oraz w Fidar zawsze gościnnie przyjmowało rodaków. Do tradycji należy majówka w Don Bosco w górach, która gromadzi dużą grupę uczestników. Przez lata ośrodek księży służył jako główna przystań dla żołnierzy polskich z kontygentu UNIFIL. Dla nich młodzież organizuje co roku koncert kolęd, a żołnierze z kolei nie zapominają o symbolicznych paczkach pod choinkę. Księża Salezjanie są również promotorami kultury polskiej. Pamiętny pozostał koncert zespołu Żuki zorganizowany w Byblos oraz koncert muzyki jazzowej. Dzięki ich obecności i tak intensywnej pracy z młodzieżą coraz większa liczba Libańczyków interesuje się i poznaje kulturę polską.
.... Przez kilka lat obowiązki duszpasterskie dla Polonii sprawował o. Mariusz Jozefat Ciunajtis z zakonu Bernardynów. Obecnie posługuje nam o. Paweł Kurysz, Kapucyn. Kontynuuje on także tradycję odprawiania rekolekcji wielkopostnych, zapoczątkowanych przez księży Salezjanów oraz dodatkowo odprawia rekolekcje adwentowe. Ta bardzo ważna działalność wszystkich polskich kapłanów na rzecz rodaków oraz fakt, że są oni, pomimo wielu obowiązków, dostępni dla wiernych jest bardzo doceniana.
.... Ogrom potrzeb powstałych na skutek wojny spowodował, że do Libanu w 1990 roku przybyła także polska misjonarka. S. Krystyna Zawadzka z Zakonu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo (Szarytek) po ukończeniu Wyższego Międzyzakonnego Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie wyjechała do Centrum Misyjnego w Paryżu, gdzie zajmowała się pracą wśród bezdomnych, aby następnie objąć prowadzenie przychodni przy szkole Sióstr Szarytek w Kairze. Po 6 latach zaproponowano jej wyjazd do szpitala w Bhannes, w górach Libanu. Był to okres wzmożonych walk w tamtym rejonie i szpital opuściła duża część personelu. W tej sytuacji s. Krystyna musiała przede wszystkim zająć się rannymi. Po zakończeniu walk w częściowo zniszczonym szpitalu jako siotra oddziałowa przez 5 lat pracowała z chorymi na gruźlicę, następnie na oddziale wewnętrznym i położniczym, cały czas borykając się z brakiem personelu.
S.Krystyna z Pacjentem, Bhannes 2005
Dzięki pomocy Caritas Austria wybudowano pawilon przeznaczony dla chorych na gruźlicę, który decyzją ministerstwa zdrowia został zamieniony na oddział dla przewlekle chorych. Jest to jedno z niewielu tego typu miejsc w Libanie, w którym przyjmowani są także ubodzy pacjenci, niezależnie od wyznania, często nie objęci już systemem ubezpieczeń, co z kolei prowadzi do stałego braku środków na prowadzenie takiej działalności. S. Krystyna jest odpowiedzialna za opiekę nad chorymi, kontakty z ich rodzinami oraz całą administrację, mając do pomocy jednorazowo pielęgniarkę oraz pomoc pielęgniarską. Nie trzeba wspominać jak ciężka jest to praca, gdy ma się na uwadze fakt, że często pacjenci są w stanie agonalnym. Dlatego oddział stał się bardziej hospicjum. Zasługą s.Krystyny jest więc także stworzenie takiej atmosfery, aby pobyt na oddziale odbywał się w jak najbardziej humanitarnych warunkach, co jest docenione przez rodziny chorych, nie tylko chrześcijan.
.... Z uwagi na rozległe obowiązki s. Krystyna nie ma okazji uczestniczyć w życiu Polonii. Jednak w przypadku jakichkolwiek problemów jest zawsze gotowa do pomocy rodakom. Na początku swojego pobytu w Libanie zajmowała się żoną Bolesława Bakee oraz obecnie jej drugim mężem, który pomógł sprowadzić prace malarza do Polski. Na jej oddziale wracał do zdrowia także Polak, muzyk, który przyjechał do Libanu na koncerty w ramach festiwalu Al-Bustan.
.... Niezwykła atmosfera Libanu spowodowała, że kraj ten stał się drugą ojczyzną dla polskich misjonarzy, a Libańczykom ich praca w znaczący sposób przybliżyła Polskę. Osoby, które chciałyby wspomóc działalność polskich misjonarzy prosimy o kontakt ze "Wspólnotą Polską w Libanie".
.... Artykuł opracowano na podstawie informacji uzyskanych od brata Władysława Kurasia, ks. Kazimierza Gajowego, SDB i ks. Jarosława Dobkowskiego, SDB, o. Pawła Kurysza, OFM Cap. i siostry Krystyny Zawadzkiej.
.... Marzena Zielińska - Schemaly

Wednesday, January 21, 2009

Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza

Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza
Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza Video of UK Jewish MP: Israel acting like Nazis in Gaza
from Rabble, January 20, 2009.Sir Gerald Kaufman, the veteran Labour MP, yesterday compared the actions of Israeli troops in Gaza to the Nazis who forced his family to flee Poland.

During a Commons debate on the fighting in Gaza, he urged the government to impose an arms embargo on Israel.

Sir Gerald, who was brought up as an orthodox Jew and Zionist, said: "My grandmother was ill in bed when the Nazis came to her home town a German soldier shot her dead in her bed."

"My grandmother did not die to provide cover for Israeli soldiers murdering Palestinian grandmothers in Gaza. The present Israeli government ruthlessly and cynically exploits the continuing guilt from gentiles over the slaughter of Jews in the Holocaust as justification for their murder of Palestinians."

He said the claim that many of the Palestinian victims were militants "was the reply of the Nazi" and added: "I suppose the Jews fighting for their lives in the Warsaw ghetto could have been dismissed as militants."

He accused the Israeli government of seeking "conquest" and added: "They are not simply war criminals, they are fools."http://www.youtube.com/watch?v=qMGuYjt6CP8

Sunday, January 18, 2009

Poslka Rosja American Unia Obama Dr hab. Mieczyslaw Ryba

Poslka Rosja American Unia Obama Dr hab. Mieczyslaw Ryba


Światowy ład w wizji amerykańskich Demokratów

Dr hab. Mieczysław Ryba

Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog, były doradca prezydenta Cartera, stara się pokazać główne wyzwania amerykańskiej polityki zagranicznej po objęciu prezydentury przez Baracka Obamę. Słowa Brzezińskiego mają wyjątkowe znaczenie z tego powodu, że od lat był on związany z Partią Demokratyczną i wywierał znaczny wpływ na kierunki amerykańskiej polityki lansowanej przez ten obóz polityczny. Dziś Brzeziński postuluje powrót USA do sposobu uprawiania polityki z czasów prezydentury Billa Clintona. Co to oznacza dla świata i dla Polski?

Wprawdzie Brzeziński gani Francję i Niemcy za ich postawę w czasie wojny irackiej, jednakże postuluje potrzebę ponownego porozumienia. Apeluje o "przywrócenie poczucia wspólnego celu Ameryki i Europy (a konkretniej USA i Unii Europejskiej), a także wspólnego celu państw zrzeszonych w NATO". Brzeziński nie pozostawia złudzeń, co rozumie pod pojęciem "Unia Europejska". Oczywiście nie chodzi mu o wejście w jakiś większy związek z państwami mniejszymi, lecz dużymi, tymi, które budują współczesne superpaństwo europejskie. Twierdzi wręcz, że brak pełnej instytucjonalnej jedności europejskiej może utrudniać Amerykanom rzeczowy dialog transatlantycki. Można by zatem wnioskować, iż Stany Zjednoczone pod nowym kierownictwem chciałyby po prostu wesprzeć ideę przyspieszonej europejskiej integracji, zmierzającej do ujednolicenia polityki zagranicznej. Dodajmy, że w tym właśnie kierunku idzie traktat lizboński. Wielu komentatorów zauważyło, że referendum irlandzkie m.in. dlatego zakończyło się klęską europejskich federalistów, iż w sposób nieformalny eurosceptyków wsparły środowiska amerykańskie. Jasna deklaracja poparcia przez Waszyngton budowy superpaństwa w Europie z pewnością ułatwiłaby unioentuzjastom realizację ich centralistycznych celów. Brzeziński w wywiadzie dla "Wprost" (4-11.01.2009) mówi, że na chwilę obecną chodzi o dialog między USA a trzema europejskimi państwami: Wielką Brytanią, Niemcami oraz Francją. O ile Wielka Brytania jest niejako tradycyjnie reprezentantką interesów Ameryki w Europie, o tyle Francja i Niemcy są głównymi motorami napędowymi europejskiej integracji, które miałyby przejąć realne rządy w nowo powstającym sfederowanym państwie europejskim. Brzeziński oczekuje, iż kraje te zbudują wspólną politykę zagraniczną. Czytamy: "Kiedy już europejska triada ustali wspólny cel strategiczny, Ameryka będzie słuchać. A Stany Zjednoczone wraz z Unią Europejską, wytwarzając w sumie ponad połowę światowego PKB, będą dysponowały olbrzymią potęgą, pozwalającą wpływać na sytuację na świecie w sposób odpowiedzialny i wywoływać pozytywne zmiany". Taki układ miałby być podstawą do "globalnego zarządzania". Oczywiście owo globalne zarządzanie wymaga uczestnictwa przynajmniej jeszcze kilku światowych graczy w Eurazji, tj. Chin, Rosji, Japonii oraz Indii.
Ważne słowa Brzezińskiego dotyczą Rosji: "Zaangażowanie Rosji leży w interesie Stanów Zjednoczonych i państw europejskich ze względu na ogólniejsze zamierzenia strategiczne, a także z powodu bardziej lokalnych, europejskich problemów geopolitycznych". Brzeziński krytykuje nierozliczenie się Rosjan z komunizmem, ale wyraża jednocześnie nadzieję, że ostatnie trudne rosyjskie doświadczenia gospodarcze mogą ten kraj wiele nauczyć.
Jeśli weźmiemy pod uwagę słowa Zbigniewa Brzezińskiego jako reprezentatywne dla środowiska otaczającego Baracka Obamę, to śmiało można potwierdzić, że szykuje nam się rzeczywisty powrót USA do polityki czasów Billa Clintona. W polityce tej w Eurazji naczelną rolę odgrywała Unia Europejska, a w Unii Niemcy. Polska wpisana była w kontekst polityki niemieckiej, którą Brzeziński w "Wielkiej szachownicy" określił mianem nowego projektu budowy Mitteleuropy. Stosunek amerykańskiego politologa do Rosji potwierdza moje niedawne analizy dotyczące perspektywy strategicznego porozumienia Waszyngtonu z Moskwą. Napięcia, jakie się pojawiły w ostatnim czasie (m.in. wojna w Gruzji), miałyby zostać usunięte, szczególnie w sytuacji, gdy Rosja odczuła dziś mocną zależność od gospodarki globalnej (kryzys finansowy), sterowanej w dużej mierze z Wall Street. Rosja jest potrzebna Stanom Zjednoczonym do bilansowania siły Chin oraz Iranu, tak więc ostatnie zmagania amerykańsko-rosyjskie można by raczej nazwać mianem określania granic wpływów, a nie strategicznego konfliktu dwóch mocarstw. W tej sytuacji polskie marzenia o wyrwaniu z rąk rosyjskich kolejnych państw posowieckich (Ukraina, Białoruś, Gruzja itp.) przy wykorzystaniu poparcia USA mogą się okazać wielką mrzonką. Opieranie zaś polskiej polityki zagranicznej na mrzonkach jest nie tylko stratą cennego czasu, lecz nieroztropnością narażającą nas na kolejne niepotrzebne konflikty w sytuacji, gdy trzeba się samemu wzmacniać gospodarczo i politycznie, i to w sposób przyspieszony. Tymczasem nie chodzi tylko o pozytywny dziś stosunek USA do układu Paryż - Berlin - Moskwa, co na podstawie powyższych konstatacji można uznać za rzecz bardzo prawdopodobną, lecz o amerykańską wizję miejsca środkowej Europy w Unii Europejskiej. Wizyta Baracka Obamy w Berlinie w trakcie prezydenckiej kampanii i pominięcie Warszawy powinny nam wiele mówić. Brak wsparcia amerykańskiego dla ratowania wypłukiwanej suwerenności Europy Środkowej może być w zmaganiach wewnątrzunijnych rozstrzygający. Polityka polska powinna więc bardzo szybko szukać wewnątrzeuropejskich koalicji, dzięki którym można by przetrwać okres dekoniunktury w stosunkach międzynarodowych. Możemy wszak mieć w niedługim czasie do czynienia ze znaczącym obniżeniem pozycji Polski w Europie i świecie. Zatem obrona suwerenności powinna przede wszystkim dotyczyć traktatu lizbońskiego i jego politycznych skutków. Prezydencja czeska, przy bardzo rozsądnej postawie Vaclawa Klausa, jest pewną szansą na zbliżenie się Polski do południowego sąsiada i nakreślenie strategii wspólnych działań defensywnych. Powtórzę to jeszcze raz: w tej chwili jest nam o wiele bardziej potrzebna solidarność środkowoeuropejska wewnątrz Unii niż z krajami posowieckimi. Ze względu na nasze współczesne (!) geopolityczne położenie między Bugiem a Odrą i Nysą Łużycką większe wyzwania (czytaj: uzależnienia) czekają nas z kierunku brukselskiego niż z kierunku wschodniego. Nie zapominajmy, że jesteśmy dziś członkiem Unii Europejskiej, a nie Wspólnoty Niepodległych Państw.
Oczywiście można zbagatelizować słowa Zbigniewa Brzezińskiego. Można uznać, że jego wpływ na amerykańską politykę jest żaden. Oby się jednak w niedługim czasie nie okazało, iż przeżywać będziemy potężne rozczarowanie, wciąż zapatrzeni we wschodnie projekty i coraz bardziej przerażeni naszą marginalizacją w Unii Europejskiej.

Saturday, January 17, 2009

Polish protesters beat up in an official ceremony with Israeli Ambassador David Peleg protesters arrested.

Polish protesters beat up in an official ceremony with Israeli Ambassador David Peleg protesters arrested.

In the news video (in Polish - sorry), you will see a small group protesters, standing near the wall, not bothering anybody, holding a large sign that reads

"Stop the butchery in Gaza"

You will see a man in a yarmulka get up from his chair, walk all the way across the room, and start to swing punches at the surprised protesters.

Poland is a civilized country, after all, and while things like that happen, they tend to at soccer matches between hooligans, not in an official function with an Israeli ambassador with lots of cameras present.

This is not Israel where women are stoned by fanatical Orthodox Jews for wearing red color clothes (MSNBC article).

It looks like it is OK to beat up a woman with your manly, macho fists if the woman is palestinian.To skandal. Zatrzymano ludzi pobitych, a nie udało się ustalić tożsamości tego, kto ich pobił, choć wyraźnie widać go na filmie a na dodatek był jednym z zaproszonych gości (wystarczy sprawdzić listę zaproszonych żeby się dowiedzieć kto to był). Nasza policja jest najbardziej absurdalną i niedołężną policją świata.

Monday, January 12, 2009

Israel to Get $30bn US Defense Aid We need jobs not another WAR!

Israel to Get $30bn US Defense Aid We need jobs not another WAR!

RAMALLAH/GAZA CITY, 30 July 2007 — Prime Minister Ehud Olmert yesterday announced a new $30 billion US defense aid package to preserve Israel’s regional military superiority, as he appreciated Washington’s wishes to boost moderate Arab states through weapons sales.

“This is an increase of 25 percent for the military aid to Israel from the United States. I think this is a significant and important increase in defense aid to Israel,” Olmert said at the opening of the weekly Israeli Cabinet meeting.

Olmert added that the aid package was offered during his meeting with US President George W. Bush in Washington on June 20.

“This would mean a lot to Israel’s security, and this is a good opportunity to thank President Bush and Secretary of State Condoleezza Rice,” Olmert said.

Other Israeli ministers stressed during the Cabinet meeting Israel’s need to secure its “quality advantage” over its neighbors in the Mideast and the US’ major role in maintaining this advantage.

“Defense aid to Israel is still a top priority for the United States,” Olmert told the Cabinet, adding that Israel enjoys more financial assistance than other countries in the Middle East.

“We have renewed agreements and a renewed commitment from the Americans that would help preserve our advantage over the Arab countries,” Olmert said, referring to reports by the New York Times and the Washington Post that the US is mulling a $20 billion arms deal with Gulf states and increasing military aid to Egypt to $13 billion over 10 years.

The deal with Gulf states includes advanced satellite-guided bombs, upgrades to their fighter jets and new naval vessels. It has reportedly raised concerns in Israel and among its supporters in the Congress. However, Olmert said that Israel fully understood the US’ need to support the moderate states in the region.

“We understand the US’ need to assist the moderate Arab states, which are standing in one front with the United States and us in the struggle against Iran,” Olmert said, referring to its nuclear program.

Israeli security officials called the increase in military aid “an unusual achievement.”

According to Israeli diplomatic sources, the final details about the new aid package to the Jewish state will be worked out during the visit by US Undersecretary of State for Political Affairs Nicholas Burns to the region, adding that his visit is slated for mid-August.

US defense aid to Israel began in 1973 but a regular 10-year aid plan — with the previous one expiring this summer — was institutionalized in 1977 as part of the Egypt-Israel peace agreement, the official said.

The military aid is made up of 75 percent US military hardware, ranging from ammunition to warplanes, with the other 25 percent in cash, which goes mainly toward securing new Israeli-made weapons.
Support Our Allies - They Support Us?
"...For Your Freedom and Ours..."
Gen. T. Kosciuszko (Poland and America's Patriot)
POLAND IS GETTING ONLY 25-40 $ MILLIONS per year

- Poland sent combat troops to Iraq, Afghanistan , Kosovo, Panama, Haiti, Polish Army's Peacekeepers in Golan Heights, Americans during the war.
- Polish troops are responsible for security in 1 of the 4 zones in Iraq
- 20,000 soldiers from 17 countries served under Polish command
Poland sent its elite commando unit, GROM, which means thunder. It helped secure the port at Umm Qasr, which was vital to delivering aid to Iraq. The unit also secured nearby oil platforms before they could be sabotaged.

In the first Gulf War, Polish intelligence officers snuck into Iraq to rescue a group of CIA operatives trapped behind enemy lines.

Poland's secret agents disguised CIA agents as Polish construction workers and smuggled them out of Baghdad.
This was not the first time Polish soldiers risked their lives for our freedom. Generals Casimir Pulaski and Tadeusz Kosciuszko were two of the first foreigners to fight in the American Revolution. Kosciuszko designed and oversaw the construction of West Point. After that, he returned to Poland, where he led a democratic uprising. As a result of that fight, Poland had the first written democratic constitution in Europe, second in the world only to the U.S.

USA DEPORTED POLISH WOMAN IN US SINCE 1989 PERFECT CITIZEN FORMER SOLIDARITY, PERFECT MOTHER, NO CRIMES

I have to bring to your attention. What kind of:
How autocratic our Homeland Security in US is.

New US military aid to Israel and the Lieberman-Kyl amendment bring the US closer to war with Iran, say Greens
GREEN PARTY OF THE UNITED STATES
http://www.gp.org

For Immediate Release:
Monday, October 8, 2007

Contacts: Scott McLarty, Media Coordinator, 202-518-5624, mclarty@greens.org
Starlene Rankin, Media Coordinator, 916-995-3805, starlene@gp.org

Greens: Bush has no credibility on Iran, but Democrats and Republicans are lining up behind Bush's next military disaster


WASHINGTON, DC -- Green Party leaders strongly cautioned that the combination of a $30 billion military aid package for Israel and growing threat of a US or US-backed Israeli attack on Iran could trigger a major regional conflagration in the Middle East.

"There's little doubt that the $30 billion in US taxpayers money sent to Israel will be used for two things: to maintain Israel's illegal and murderous military occupation of Palestinian lands, and to prepare for a military assault on Iran," said Paul "zool" Zulkowitz, a member of the Green Party's Peace Action Committee (GPAX). "The new military aid for Israel and the Lieberman-Kyl amendment, passed on September 26 with strong bipartisan support, have brought the the US closer to war with Iran."

Greens stressed that White House claims that Iran is assisting Shiite militias in Iraq and plans to produce nuclear weapons for possible use against Israel or western nations have been contested. Iran has denied such intentions; Greens noted that such use would amount to suicide for Iran.

"The Bush Administration, after its deceptive rationales for invading Iraq, should have no credibility on Iran or any other foreign policy," said Justine McCabe, Connecticut Green and co-chair of the party's International Committee. "Unfortunately, Democrats -- especially presidential candidates like Hillary Clinton and Barack Obama -- have signed on to the AIPAC-Neocon-Republican line that an attack on Iran is 'not off the table.' If a global war starts because Bush ordered an attack, it'll be a bipartisan disaster, like the Iraq and Afghanistan wars and the continuing Middle East crisis."

In one scenario, confirmed by Newsweek, Vice President Cheney considered asking Israel to launch a missile attack either on a nuclear power site in Natanz, Iran, or on an alleged Syrian-Iranian-North Korean nuclear installation in northern Syria, which might result in a retaliatory strike that would motivate a larger US military assault on Iran. Israel has already launched an air strike on the suspected Syrian site in September.

"The Lieberman-Kyl amendment designates Iran's Revolutionary Guard Corps as a 'foreign terrorist organization.' The amendment makes the Iran military a target in President Bush's 'war on terror.' This is a major step towards a military confrontation with Iran, whether the attack comes from the US or Israel or both," said John V. Walsh, delegate from the Massachusetts Green-Rainbow Party to the Green Party's National Committee.

The Green Party has called for an international effort towards nuclear disarmament of all Middle Eastern and western Asian nations, including Israel and Pakistan, which are known to possess nuclear weapons, as part of a greater global nuclear disarmament project. Greens have called the Bush Administration hypocritical for condemning Iran while expanding US nuclear weapons programs and after removing the US from antinuclear treaties. The party has called for the US to rejoin the Anti-Ballistic Missile Treaty, ratify the Comprehensive Test Ban Treaty, and eliminate American nuclear weapons. Greens have also accused the Bush Administration of squandering pro-US sentiment that exists among many Iranians in its attempt to vilify their country.

The Green Party has sharply criticized both Democrats and Republicans for maintaining support for Israel's six-decades-long violations of civilian human rights and bowing to the demands of AIPAC and certain Christian rightwing lobbies that the US endorse the Israeli government's military ambitions and ethnic policies. (Israel has placed the Gaza Strip under siege and threatens to cut off water and fuel supplies, to punish civilians over rocket attacks launched by militias.)

The Green Party calls for negotiation by both sides in the Israeli-Palestinian conflict; a cut-off in US military aid to Israel; and an economic boycott of Israel until the latter recognizes full human rights, including the right of return for Palestinians and abolition of internal apartheid laws. Greens have called for support for Israeli and Palestinian groups seeking peaceful resolution, observance of human rights, and a halt to all violence and coercion directed against civilians.


MORE INFORMATION

Green Party of the United States
http://www.gp.org
202-319-7191, 866-41GREEN
Fax 202-319-7193

Monday, January 5, 2009

Warsaw 1942 Getho Palestine Gaza 2009 must see and do something

Warsaw 1942 Getho Palestine Gaza 2009 must see and do something
The Warsaw Uprising 1944 / Powstanie Warszawskie
The Warsaw Ghetto
"The Warsaw Ghetto"
POLISH MINISTRY OF INFORMATION
PRINTED AS A PRESS BULLETIN

Extermination of the Polish Jewry "What Happened in the Warsaw Ghetto"
London – Tuesday 1st December 1942 – No 57
The Polish Government has recently received from Poland the following on the measures taken by the German authorities to exterminate the population of the ghetto.
The Origin of the Warsaw Ghetto:
The German authorities created the Warsaw ghetto in October 1940. All the Jews in the city were ordered to transfer to the Jewish quarter assigned to them by 1 November 1940, while all the Aryans were ordered to remove elsewhere out of this quarter.
The Jews were allowed to take only personal articles with them, and were forbidden to take their furniture, though in practice this rule was not strictly observed. All the Jewish shops and businesses in the Aryan areas of the city were closed down and sealed.
The original terminal date for the transfer was postponed to 15 November 1940, after which Jews were not allowed to leave the ghetto. But Aryans were allowed to enter without passes down to 25 November 1940. After that the ghetto was completely closed, the entire area was surrounded by a wall and the right of entry and exit was granted only to the holders of passes issued by a special German office.
One entrance to the Warsaw ghetto
Anyone leaving the ghetto without a pass became liable to the death sentence, and the German courts have passed such sentences in a large number of cases. Even after the ghetto was closed a large number of commercial and industrial enterprises owned by Aryans were left within the walls.
All the trading and commercial businesses were transferred outside the walls by the spring of 1941, but Aryan industrial enterprises were left inside and gave employment to both Aryans and Jews.
Life in the Ghetto
After the sealing of the ghetto official intercourse with the outside world was maintained through a special German department, the Transferstelle.
In the spring of 1942 at a period when relations between the ghetto and the rest of Warsaw had been systemized, trade between the two parts of the city averaged a sum of 13 groshe daily per head of the ghetto population
At this same period a kilogramme (2 ¼ lbs) of bread cost over ten zlotys and a kilogramme of potatoes some five zlotys. From the earliest days of the ghetto commerce with the outside world was based chiefly on smuggling, which was carried on, on a large scale.
The Germans themselves participated in this violation of their own prescriptions, drawing large incomes from trading profits and bribes. In economic terms this illegal trade consisted of the selling up of Jewish property and possessions in exchange for food.
Jews wait to receive food coupons at a welfare office located at 14 Mranowska St.
The ghetto depended on smuggling for its food supplies, as the amount supplied on the ration cards was much lower even than that allowed to Poles, and was quite inadequate to maintain life.
It amounted to about half a kilogramme of bread per person weekly, and hardly anything to else. As time went on large workshops were organised for Jews to work on German orders. But smuggling remained the chief form of trade with the outside and when it came to an end during the period of “liquidation” of the ghetto the disparity between prices in the Jewish quarter and outside became even greater.
Bread inside the ghetto cost 60 to 85 zlotys a kilogramme, outside it was 8 to 12 zlotys, sugar was 400 to 450 zlotys a kilogramme inside and 35 to 70 zlotys outside, potatoes were 16 to 30 zlotys a kilogramme inside, and 3.50 zlotys outside.
The mortality rate inside the ghetto rose steadily month after month. This was due not only to the terrible need of the people, but to the harsh winters of 1940/41 and 1941/42, epidemics of spotted typhus, typhoid and tuberculosis.
Every day dozens of bodies were found in the streets – in 1941 the mortality amounted to some 13 percent of the total population, and during the first quarter of 1942 it amounted to over 15 percent, per annum. On the other hand, the birth rate fell almost to nothing.
None the less the population of the Warsaw ghetto remained almost stable throughout all the period of its existence. Officially it was about 433,000, but in fact it fell to 370,000. The reason is that more Jews were continually being driven into the ghetto from other countries such as Germany and Holand as well as from various smaller towns and places around Warsaw.
The Strengthening of Anti- Jewish Measures
A Jew stopped by German police in the ghetto
The occupying authorities continually resorted to various forms of terror steadily growing in violence and accounting for dozens of victims inside the ghetto every day, apart from the daily executions carried out beyond its confines.
Armed and uniformed Germans would pour into a house at night, drag out those destined as victims and kill them in the street. Adult Jews found outside the ghetto walls were shot on the spot, while children were drowned in clay pits or thrown into the towns canals.
After the outbreak of war between Germany and the Soviet Union and the German occupation of the Eastern areas of Poland, in July 1941, news began to arrive of mass machine-gunning of Jews in the more easterly towns and local centres.
At first the stories were hardly to be believed, but they were confirmed again and again by eyewitnesses. In the winter and early spring of 1942 these mass murders of tens of thousands of Jews grew more and more systematic.
Burying the dead in the Warsaw Ghetto
Throughout the whole of the Vilno province only one centre of Jewish life was left in the city of Vilno itself, where some 12,000 Jews remained. In the city of Vilno over 50,000 Jews were murdered, in Rowne 14,000 in Lwow 50 percent of the Jewish population, and in Kowel 10,000.
Later similar reports were received from Stanislawow, Tarnopol, Stiryj and dozens of other smaller towns. It became obvious that the terror was moving westward from the eastern borders, while in the extreme west, in Poland’s “incorporated” western provinces, Jews had already been completely eliminated, only specialist craftsmen working for the German army being left, herded in isolated barracks.
New methods of extermination were being applied. The use of poison gas was resorted to for ten thousand people in Chelm. A camp was organised at Belzec for the special purpose of execution by electrocution and here in the course of about a month, in March and April 1942 80,000 Jews from the Lublin, Lwow and part of the Kielce provinces were executed.
Out of Lublin’s 30,000 Jews only 2,500 were left, 70 of these being women. Auxiliary to the main work of extermination the Jews were being deported from the smaller centres of population and concentrated in the larger towns. In the course of these operations alone some 10 percent, lost their lives.
Himmler Orders Extermination
After Himmler’s visit to the General Gouvernment in March 1941, and his order for the extermination of 50 percent, of the Jews by the end of 1942, there could no longer be any doubt that this great mass murder could be halted only by events of great military and political importance.
In the spring of 1942 the news came that a new extermination camp had been opened at Sobibor, in Wlodawa County. It was expected that the work of liquidating the Warsaw ghetto would begin in the middle of April, and then at the end of May.
In June the rumour spread that it had been postponed for a time. But Himmler’s visit to the General Gouvernment in the middle of July 1942 hastened the execution of the plans and intensified their severity as compared with the original design.
Mass Murder under the Guise of Deportation
Notice announcing the death penalty for those who assist Jews who have left the ghetto without authorization
Preliminary to the liquidation, steps were taken aimed at eliminating foreign Jews from the scope of the measures. To this end a registration of all such Jews was carried out on 17 July 1942, and they were then interned in the Pawiak prison.
From Monday, 20 July onward the task of guarding the ghetto bounds was entrusted to strong cordons of junaks, i.e. security battalions consisting of Lithuanians, Latvians, Ukrainians and certain Soviet prisoners of war of these nationalities, as well as of Russian whites.
After this the Polish police performed only auxiliary service at the exit gates. This change also marked the end of the smuggling between the ghetto and the rest of the Warsaw, while the numbers of Jews shot at the boundaries increased.
The Junaks opened fire at windows of houses adjacent to the ghetto walls. Large forces of German police, armed with machine-guns, were also posted at every exit, an SS man being placed in charge of each post.
German police on motor-cycles patrolled the ghetto walls continually day and night. These preparations were watched by ghetto inhabitants with feelings of dread and terror.
On 21 July 1942 at eleven a.m. German police cars drove up to the building of the Jewish Council in Grzybowska Street. The SS officers who arrived in them ordered the Chairman Mr Czerniakow to summon the members of the Council.
German police and SS arrest Jews on Nowolipie Street in the Warsaw ghetto
On their arrival they were all arrested and carried off in police cars to the Pawiak prison. After a short period of detention the majority of them were released. About the same time police cars drove into the ghetto’s streets. Uniformed Germans broke into the houses looking chiefly for members of the Jewish intellectual class, and killing them on the spot, in their homes, not troubling to identify them.
Among those who were thus killed was a non-Jew Professor Raszej, who, armed with an official pass, was visiting the ghetto in the course of his medical duties. At the same time round-ups were made in the streets, these being noteworthy for the fact that only the better-dressed people were detained.
It later transpired that these passers-by who were fortuitously arrested, and also those members of the Jewish Council who were detained, were to be used as hostages.
So the day passed without either Mr Czerniakow or any other member of the Jewish Council, being informed of what it all meant and what was planned.
Next day, 22 July after ten o’clock a.m. police cars again drove up before the Jewish Council building. When those members of the Council who had been released were summoned, a long order on the “trans-settlement of the Jewish population of Warsaw” was dictated to them.
The essential details were given in the placard which was afterwards posted up, the other details concerning the technique of the deportations:
The number to be deported daily was 6,000
These persons were to be assembled in the building of the hospital on Stawki Street, which was to be emptied for the purpose at once. They were then to be taken to the “transhipment” point at Stawki Street, where there were railway sidings used for the ghetto official trade and industries.
The persons subject to deportation were to be handed over by the Jewish civil police every day before 4p.m, the first consignment to be supplied that same day, 22 July 1942 at 11 o’clock. The members of the Jewish Council with the arrested hostages would answer with their heads for the strict fulfilment of this order. At the express German request the first persons to be assembled for deportation that same day were those held in the Jewish prison, shelters etc.
On 23 July 1942, at seven p.m. two uniformed Germans again arrived at the building of the Jewish Council. They demanded to see Mr Czerniakow. Shortly after they had left his office after the interview he committed suicide.
It is not exactly known, what was the subject of their conversation, for Czerniakow said nothing to anybody about it before his death. But, from the notes he left and also a letter to his wife, it appears that he had been ordered to produce not six thousand but ten thousand people for deportation the following day, and thereafter at the rate of 7,000 a day.
After his death Mr Lichtenbaum, an engineer, became Chairman of the Jewish Council.
The Deportation Order
Jews forcibly deported from the Warsaw Ghetto
Next day ten thousand were in fact assembled at the transhipment point, and 7,000 every day after. The quota was made up of people taken from their homes or rounded up in the streets.
In order to encourage the Jewish police to greater activity the Germans obviously showed them favouritism at this stage: for instance, they provided them with safe-conducts stamped with the German police stamp, which freed from deportation not only their families (wives and children) who were excluded from deportation by the order, but other relations also.
As the order of 22 July 1942, excluded from deportation all workers in the large German – owned enterprises, together with their families, there was considerable competition among the inhabitants of the ghetto to obtain work in these enterprises, or rather to obtain certificates stating that they worked there.
Sums running into thousands of zlotys were paid for such certificates, the money, of course, being pocketed by the German owners of the works etc. It later transpired that not only these certificates of employment, but even the safe- conducts given to the Jewish police had no real value, for the Germans did not respect them and, despite their own order, arbitrarily deported anybody and everybody, without regard to their documents.
Jews from the Warsaw ghetto are boarded onto a deportation train at the Umschlagplatz
The actual process of deportation was carried out more and more brutally every day, and after some days the Germans themselves actively engaged in the work, with the aid of the junaks, independently of the Jewish police.
The Germans cordoned off a whole block of houses, entered the courtyard and opened fire. This was intended as a signal for everybody to leave their homes and assemble in the yard.Anyone who failed to get out quickly enough or who tried to hide was killed on the spot. All infirm, old and crippled people were also killed in their homes.
No consideration was shown for families as such, wives were torn away from their husbands, and children, even quite small tots, from their parents.
Mass Murders
To the accompaniment of incessant firing, at the transhipment point the Germans separated any old and infirm who had escaped so far, carried them straight to the Jewish cemetery, and killed them there.
Every day between sixty and a hundred persons were disposed of in this way. The others were packed into goods trucks, 120 people being crushed into trucks with room for forty. The people choked with lack of air, but the tracks were sealed up and the trains set out.
The floors of the trucks were covered with quicklime and chlorine. The route taken by such a train was marked by the bodies alongside the lines. The deportees were carried off to three execution camps at Treblinka, Belzec and Sobibor.
Here the trains were unloaded, the condemned were stripped naked and then killed, probably by poison gas or electrocution. For the purpose of burying the bodies a great bulldozer has been taken to Treblinka, and this machine works without stopping.
The stench of the decomposing bodies has nauseated all the peasants for three miles around and forced them to flight. In addition to Treblinka, there were also camps at Belzec and Sobibor.
A sign in Polish from the Belzec killing center that reads, "Attention! All belongings must be handed in at the counter
It has not been possible to ascertain whether any of those who have been carried off have been left alive. We have information only of extermination. Out of the 250,000 people deported only two small transport trains, four thousand people altogether, were sent to work behind the front line in the Brzesc and Malachowicze direction.
As a rule young and physically healthy people escaped this fate, because of their value as labour power, the main victims being old and infirm and children. All the children in the children’s homes and shelters were carried off.
Among these was an orphans’ home run by Janusz Korczak a well known Polish writer. He refused to leave the children, though he would have been allowed to remain. He and the manageress of the home went with the children to the assembly point.
The deportations have been going on unbrokenly ever since 22 July – every day between three and ten thousand people are carried off. Those who are left convulsively cling to the faint hope that they may escape the fate of those who have gone.
By 1 September some 250,000 people had already been carried off. For the month of September 120,000 ration cards were printed, for October only 40,000.
According to information obtained from the German Labour Bureau (Arbeitsamt) which confirmed the figure as to the number of ration cards prepared for October, only 40,000 skilled workers are to be left in the ghetto, held in barracks, as suitable for German war production.
Meantime, the Germans were taking steps to murder off the Jews of the smaller localities outside Warsaw. These murders took place under the very eyes of the Polish inhabitants, who were shocked to the depths of their souls.
Children were shot, pregnant women were killed, people who attempted to run away and hide were hunted like animals, and hundreds of bodies in the streets, by the wayside, along the railway lines were seen by large numbers of Poles.
The liquidation of the ghettos in the nearby places of Falenica, Rembertow, Nowy Dwor, Kaluszyn and Minsk Mazowiecki was carried out during a break in the work of deporting the Jews from the Warsaw ghetto, from 20 August to 24 August. The deportations from the Warsaw ghetto began again on 25 August.
Jews forced to board trucks for deportation
It is impossible to give a brief review of the steps taken by the Germans to eliminate the Warsaw ghetto- concludes the report received from Poland – without attempting to give people free from the German terror some idea of the scale and intensity of the mass murders which by 1 September 1942, had been committed on some 250,000 Jews, and which are still going on.
Any such attempt to give the people of Great Britain or America some idea of these unprecedented mass murders must begin by appealing to them to believe things that would seem incredible. They must get it clearly in their consciousness that all these things are true, the truth amid which we have to live and die.
The facts which we relate are not specially selected – they are facts of everyday existence in Poland. They are not isolated facts, every one of them can be matched by tens and hundreds of similar facts every day.
Since 22 July last anything from several dozen to several hundred Jews have been murdered every day in Warsaw, by shooting in the streets and houses. These murders are committed every day during round-ups of people who are carried off to be killed. Among the six to ten thousand people rounded up every day, for deportation, between fifty and a hundred old people, cripples, and infirm are taken to the cemetery to be shot and buried.
If anyone has any doubt whether it would be possible to kill off five, six or ten thousand people in one day, they can be convinced by the thousands of witnesses at Otwock, Rembertow, Siedlce, Minsk Mazowiecki, Lomza and many other localities.
People at each of these places have seen anything from two to ten thousand people murdered in the course of a few hours.
That gives some idea of the mass scale of these murders. The brutality with which they are carried out is on the same scale. These people carried off to death have to endure the maximum of suffering. Not less than a hundred people are packed into trucks suitable for forty. The trucks are sealed, the floors are covered with a thick layer of un-slaked lime. Sometimes, in order that the effect of the lime shall be greater, the deportees are ordered to take off their boots and shoes.
A Jewish man walks with three young children alongside a deportation train in the Warsaw ghetto
To inflict further suffering on mothers the children are torn from them. Orphanages are carried off in their entirety. The staffs do not abandon their children. But they can do no more when the moment comes for loading into trucks. The children are loaded into separate trucks, and the staffs are sent off by other trains.
For a German to shoot someone on the spot is regarded as an act of humanity, as is throwing anyone out of a sixth floor window. When one of the murderers throws a mother and her child out of the window on to the stones below, he evidently has a very soft heart. Such incidents are noted by the dozen every day.
Some of the acts of brutality are horrible even amid this horror. A pregnant Jewess escaped from the ghetto, and took shelter in a house in the Grochow district of Warsaw, where she was protected by Poles, and gave birth to the child.
But a German gendarme found her, shot her on the spot, and trampled the newly born infant to death. Must we tell you even more? Surely that is enough to indicate the scale of the cruelty?
As an indication of the scale of despair among the people let us tell you of the suicides. The suicides not only of individuals but of whole families together. By gas or by cyanide.
Every day someone takes poison. Several people, even up to a score, will commit suicide in one hour. To prevent people taking poison the chemists’ shops in the ghetto have all been closed.
Numbers of people have gone mad. Some of the victims implore the junaks to shoot them. But they have to pay for the privilege. The junaks demand fees of a hundred zlotys for shooting.
Annexes To The Report
Report Annex mentioning extermination at Belzec
Extraordinary Report from the Jew – extermination Camp at Belzec 10 July 1942
According to information from a German employed at the extermination camp, it is situated in Belzec, by the station, and is barred off by barriers of barbed wire. Inside the wire, and all round the outside, Ukrainians are on guard.
The executions are carried out in the following fashion:
When a trainload of Jews arrives at the station in Belzec, it is shunted by a side track up to the wire surrounding the place of execution, at which point there is a change in the engine crew and train guards.
From the wire onward the train is serviced by German drivers who take it to the unloading point, where the track ends. After unloading, the men go to a barracks on the right, the women to a barracks situated on the left, where they strip, ostensibly in readiness for a bath.
After they have undressed both groups go to a third barracks where there is an electrified plate, where the executions are carried out. Then the bodies are taken by train to a trench situated outside the wire, and some thirty metres deep. This trench was dug by Jews, who were all executed afterwards.
The Ukrainians on guard are also to be executed when the job is finished. The Ukrainians acting as guards are loaded with money and stolen valuables: they pay 400 zlotys for a litre of vodka, 2,000 zlotys and jewellery for relations with a woman.
Notes:
This is faithful transcript of the document, mistakes have not been corrected.

Sources:

The National Archives KEW
PRO
Holocaust Historical Society
US NARA
USHMMJewish children in the Warsaw Ghetto in 1942

Before World War II started on September 1, 1939, there were 375,000 Jews living in Warsaw, as many as in all of France, and more than in the whole country of Czechoslovakia. Only the city of New York had a larger Jewish population than Warsaw.Israelis Demolish Arab Homes in Jerusalem Sept. 11, 2001
A weeping Ashia Abu Nab sits atop the rubble of her demolished home after Israelis destroyed it, in Jerusalem September 11, 2001
Video Israel Doesn't Want You to See
http://www.youtube.com/watch?v=tW1-_JmXQt0
http://www.youtube.com/v/tW1-_JmXQt0&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/tW1-_JmXQt0&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
A man carries the body of one of three children killed yesterday in Israeli shelling of the northern Gaza Strip's seafront, at the morgue of Beit Lahia hospital 10 June 2006. Hamas ended an 18-month ceasefire today, firing 11 rockets at Israel. A statement by the Ezzedine al-Qassam Brigades, Hamas' armed wing, said the attacks were in response to the killing of 10 Palestinians, including three young children, by Israeli artillery fire yesterday. Medical sources said five of those killed at the beach were members of the Ghali family from Gaza. AFP PHOTO/ SAMUEL ARANDA
http://www.youtube.com/watch?v=A3LGonpdHPk
Powstanie Warszawskie
http://www.youtube.com/v/7qLNsIP2_eY&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/7qLNsIP2_eY&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
http://www.youtube.com/v/GoKYOFQw0cE&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/GoKYOFQw0cE&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
http://www.youtube.com/watch?v=VZtc5vSoZtc
http://www.youtube.com/v/VZtc5vSoZtc&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/VZtc5vSoZtc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
Evidence of What The Nazis Did To The Jews In Warsaw / Video
http://www.youtube.com/watch?v=VZtc5vSoZtc
http://www.youtube.com/v/VZtc5vSoZtc&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/VZtc5vSoZtc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
Jewish Hate Caught on tape
http://www.youtube.com/watch?v=hefIti-uFUo
http://www.youtube.com/v/hefIti-uFUo&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/hefIti-uFUo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">Warszawa Walczy
http://www.youtube.com/v/ZrGpxI7-Zhg&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/ZrGpxI7-Zhg&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">

Gaza Reality!!
http://www.youtube.com/v/nfAkf-5eNDc&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/nfAkf-5eNDc&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">
If Americans Knew
http://www.youtube.com/v/CVBIzu4YvnE&hl=en&fs=1"> name="allowFullScreen" value="true">http://www.youtube.com/v/CVBIzu4YvnE&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344">

Sunday, January 4, 2009

INSTRUCTIONS FOR THE 2010 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM (DV-2010)

INSTRUCTIONS FOR THE 2010 DIVERSITY IMMIGRANT VISA PROGRAM (DV-2010)
The congressionally mandated Diversity Immigrant Visa Program is administered on an annual basis by the Department of State and conducted under the terms of Section 203(c) of the Immigration and Nationality Act (INA). Section 131 of the Immigration Act of 1990 (Pub. L. 101-649) amended INA 203 and provides for a class of immigrants known as "diversity immigrants." Section 203(c) of the INA provides a maximum of 55,000 Diversity Visas (DV) each fiscal year to be made available to persons from countries with low rates of immigration to the United States. The annual DV program makes visas available to persons meeting the simple, but strict, eligibility requirements. A computer-generated, random lottery drawing chooses selectees for diversity visas. The visas are distributed among six geographic regions, with a greater number of visas going to regions with lower rates of immigration, and with no visas going to nationals of countries sending more than 50,000 immigrants to the U.S. over the period of the past five years. Within each region, no single country may receive more than seven percent of the available Diversity Visas in any one year.
For DV-2010, natives of the following countries1 are not eligible to apply because the countries sent a total of more than 50,000 immigrants to the U.S. in the previous five years: BRAZIL, CANADA, CHINA (mainland-born), COLOMBIA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EL SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, INDIA, JAMAICA, MEXICO, PAKISTAN, PHILIPPINES, PERU, POLAND, SOUTH KOREA, UNITED KINGDOM (except Northern Ireland) and its dependent territories, and VIETNAM. Persons born in Hong Kong SAR, Macau SAR, and Taiwan are eligible. For DV-2010, Russia has returned to the list of eligible countries. Kosovo has also been added to the list of eligible countries. No countries have been removed from the list of eligible countries for DV-2010. The Department of State implemented the electronic registration system beginning with DV-2005 in order to make the Diversity Visa process more efficient and secure. The Department utilizes special technology and other means to identify those who commit fraud for the purposes of illegal immigration or those who submit multiple entries. In DV-2010, for the first time, those who submit entries may check the status of entries online and determine whether their entries are selected or not selected. Successful entrants will continue to receive notification letters by mail.
1 The term "country" in this notice includes countries, economies, and other jurisdictions explicitly listed beginning on page 13.
DIVERSITY VISA REGISTRATION PERIOD
Entries for the DV-2010 Diversity Visa lottery must be submitted electronically between noon, Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4), Thursday, October 2, 2008, and noon, Eastern Standard Time (EST) (GMT-5), Monday, December 1, 2008. Applicants may access the electronic Diversity
Visa entry form (E-DV) at www.dvlottery.state.gov during the registration period. Paper entries will not be accepted. Applicants are strongly encouraged not to wait until the last week of the registration period to enter. Heavy demand may result in website delays. No entries will be accepted after noon, EST, on December 1, 2008. 2
REQUIREMENTS FOR ENTRY
 To enter the DV lottery, you must be a native of one of the listed countries. See List Of Countries By Region Whose Natives Qualify.

 Native of a country whose natives qualify: In most cases, this means the country in which you were born. However, there are two other ways you may be able to qualify. First, if you were born in a country whose natives are ineligible but your spouse was born in a country whose natives are eligible; you can claim your spouse’s country of birth, provided both you and your spouse are on the selected entry, are issued visas, and enter the U.S. simultaneously. Second, if you were born in a country whose natives are ineligible, but neither of your parents was born there or resided there at the time of your birth, you may claim nativity in one of your parents’ country of birth, if it is a country whose natives qualify for the DV-2010 program.

 To enter the lottery, you must meet either the education or work experience requirement of the DV program.
Education or Work Experience: You must have either a high school education or its equivalent, defined as successful completion of a 12-year course of elementary and secondary education; OR two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least two years of training or experience to perform. The U.S. Department of Labor’s O*Net OnLine database will be used to determine qualifying work experience. For more information about qualifying work experience, see Frequently Asked Question #13. If you cannot meet either of these requirements, you should NOT submit an entry to the DV program.
PROCEDURES FOR SUBMITTING AN ENTRY TO DV-2010
 The Department of State will only accept completed Electronic Diversity Visa (E-DV) Entry Forms submitted electronically at www.dvlottery.state.gov during the registration period between noon, Eastern Daylight Time (EDT) (GMT-4), Thursday, October 2, 2008 and noon, Eastern Standard Time (EST) (GMT-5), Monday, December 1, 2008.
 All entries by an individual will be disqualified if more than ONE entry for that individual is received, regardless of who submitted the entry. You may prepare and submit your own entry, or have someone submit the entry for you.
A successfully registered entry will result in the display of a confirmation screen containing your name and a unique confirmation number. You may print this confirmation screen for your records using the print function of your web browser. Starting July 1, 2009, you will be able to check the status of your entry by returning to the website and entering your unique confirmation number and personal information.
 Paper entries will not be accepted.

 It is very important that all required photographs be submitted. Your entry will be disqualified if all required photographs are not submitted. Recent photographs of the following people must be submitted electronically with the Electronic Diversity Visa Entry Form:
 You
 Your spouse
 Each unmarried child under 21 years of age at the time of your electronic entry, including all natural children as well as all legally-adopted children and stepchildren, even if a child no longer resides with you or you do not intend for a child to immigrate under the DV program.
 You do not need to submit a photo for a child who is already a U.S. citizen or a Legal Permanent Resident. Group or family photographs will not be accepted; there must be a separate photograph for each family member. Failure to submit the required photographs for your spouse and each child listed will result in an incomplete entry to the E-DV system. The entry will not be accepted and must be resubmitted. Failure to enter the correct photograph of each individual in the case into the E-DV system will result in disqualification of the principal applicant and refusal of all visas in the case at the time of the visa interview.
3
 A digital photograph (image) of you, your spouse, and each child must be submitted on-line with the E-DV Entry Form. The image file can be produced either by taking a new digital photograph or by scanning a photographic print with a digital scanner.
 Entries are subject to disqualification and visa refusal for cases in which the photographs are not recent or have been manipulated or fail to meet the specifications explained below.
Instructions for Submitting a Digital Photograph (Image) The image file must adhere to the following compositional and technical specifications and can be produced in one of the following ways: taking a new digital image or using a digital scanner to scan a photograph. Entrants may test their photos for suitability through the photo validator link on the e-DV website before submitting their entries. The photo validator provides additional technical advice on photo composition, along with examples of acceptable and unacceptable photos. Compositional Specifications: The submitted digital image must conform to the following compositional specifications or the entry will be disqualified.
 Head Position
o The person being photographed must directly face the camera.
o The head of the person should not be tilted up, down, or to the side.
o The head of the person should cover about 50% of the area of the photograph.

 Background
o The person being photographed should be taken with the person in front of a neutral, light-colored background.
o Dark or patterned backgrounds are not acceptable.
 Focus
o The photograph must be in focus.

 Decorative Items
o Photographs in which the person being photographed is wearing sunglasses or other items that detract from the face will not be accepted.

 Head Coverings and Hats
o Photos of applicants wearing head coverings or hats are only acceptable if the head covering is worn for religious beliefs; and even then, the head covering may not obscure any portion of the face of the applicant. Photographs of applicants with tribal or other headgear not specifically religious in nature will not be accepted; photographs of military, airline, or other personnel wearing hats will not be accepted.
Color photographs in 24-bit color depth are required. Photographs may be downloaded from a camera to a file in the computer, or they may be scanned to a file in the computer. If you are using a scanner, the settings must be for True Color or 24-bit color mode. Color photographs must be scanned at this setting for the requirements of the DV program. See the additional scanning requirements below.
Technical Specifications
The submitted digital photograph must conform to the following specifications or the system will automatically reject the E-DV Entry Form and notify the sender.
 Taking a New Digital Image. If a new digital image is taken, it must meet the following specifications:


 Image File Format:
The image must be in the Joint Photographic Experts Group (JPEG) format.

 Image File Size:
The maximum image file size is 240 kilobytes (240 KB).