Wednesday, March 17, 2010

Wszechnica Narodowa - prof. R. Kozłowski.

Wszechnica Narodowa - prof. R. Kozłowski.
W trzecim odcinku "11 Minut" poruszamy problem tracenia suwerenności przez Polskę. Patriotyczne inicjatywy edukacyjne jak krakowska Wszechnica Narodowa świadczą o tym, że społeczeństwo chce wziąć czynny udział w dyskusji na temat przyszłości naszego kraju. Powstanie nowej, narodowej partii, Przymierza Narodu Polskiego, formalizuje te tendencje.
Profesor Ryszard Kozłowski z Politechniki Krakowskiej zdecydował się być liderem tej partii, a być może będzie kandydatem na Prezydenta RP - to się dopiero okaże podczas Kongresu Porozumienia Narodu Polskiego, który odbędzie się już w kwietniu. Profesor zyskał szerokie poparcie w kręgach katolickich i naukowych. Podczas Wszechnicy głos zabrała także prof. Anna Raźny.
Niezależne i obiektywne media są niezbędne by demokracja działała prawidłowo. "Telewizja Społeczna" to inicjatywa Andrzeja Warchałowskiego, producenta telewizyjnego, który mieszka w Niemczech od stanu wojennego. Za swoją działalność opozycyjną (założyciel Solidarności w TVP Kraków, członek KK NSZZ Solidarność) dostał wtedy bilet w jedną stronę. Dzisiaj chce wykorzystać swoje doświadczenie by postawić Polskę na nogi.

No comments: