Friday, April 10, 2009

Oświadczenie senatora Waldemara Kraskę skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Oświadczenie senatora Waldemara Kraskę skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 18 lutego 2009 r.


Szanowny Panie Ministrze!
Od miesięcy moje głębokie zatroskanie budzi polityka Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec Polonii Ameryki Południowej, a dokładnie - brak współpracy z największą organizacją polonijną, czyli Unią Stowarzyszeń i Organizacji Polonijnych Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ).
Największa organizacja polonijna na kontynencie Ameryki Południowej skupia wielu prawdziwych patriotów, dla których dobro Rzeczypospolitej jest sprawą najważniejszą. Wielokrotnie dali temu wyraz, zajmując jasne i twarde stanowisko wobec ludzi, którzy próbowali szkalować dobre imię Polski. Na czele USOPAŁ stoi prezes Jan Kobylański, który jest ciągle atakowany za "działania szkodliwe dla Polski". Żadne z przedstawionych oskarżeń, wysuwanych przez byłych ambasadorów RP w Urugwaju i Kostaryce, nie potwierdziło się. Wielokrotnie podnoszone było na przykład, że organizacja USOPAŁ ma charakter antysemicki. Ale czy informacja nagłośniona przez USOPAŁ, że amerykańscy Żydzi żądają od Polski odszkodowań wojennych w wysokości 65 miliardów dolarów, jest informacją nieprawdziwą? Czy w tym kontekście można mówić o antysemityzmie?
Wydany w grudniu 2007 r. przez Pana Ministra pisemny zakaz kontaktów z p. Janem Kobylańskim powinien zostać zniesiony. Przywrócenie p. prezesowi funkcji konsula honorowego Polski w Argentynie będzie dowodem, że pamiętamy o Polakach i Polonii Ameryki Łacińskiej.
Organizacje w Ameryce Łacińskiej liczą ponad sto lat. USOPAŁ powstał przed piętnastu laty. Polonia ma obowiązki wobec swojej ojczyzny, nie może o niej zapominać, jak mówił Jan Paweł II, oraz ma spłacać zaciągnięty wobec niej dług. Także na nas, mieszkających w Polsce, spoczywają obowiązki wobec Polonii, a obowiązek wspierania organizacji polonijnych spoczywa na MSZ. Dziwne jest różne traktowanie organizacji polonijnych, dyskryminowanie jednych, a faworyzowanie innych. Polacy są rozproszeni po całym świecie. Wyjechali z ojczyzny z różnych powodów, ale działając w organizacjach polonijnych, dają dowód swojej łączności z Macierzą. Polska musi przez swój MSZ zachowywać kontakt z tymi organizacjami i je wspierać.
Głównym zarzutem, który doprowadził do zawieszenia współpracy między polskimi przedstawicielami dyplomatyczno-konsularnymi a USOPAŁ, było to, że kierownictwo USOPAŁ z prezesem J. Kobylańskim od lat prowadzi agresywną kampanię przeciw niektórym środowiskom i osobom publicznym w Polsce. Argumentacja ta nie została poparta żadnymi dowodami, były tylko doniesienia medialne. Nagonka, jaka została rozpętana przeciwko prezesowi J. Kobylańskiemu, znalazła finał w sądzie. Ale śledztwo prowadzone przez IPN już wcześniej wykazało, że nie jest winny czynów, o jakie wielokrotnie był pomawiany.
Panie Ministrze! Myślę, że nadchodzi pora, aby MSZ zrewidowało swoje postępowanie wobec USOPAŁ i prezesa J. Kobylańskiego. Proszę o odpowiedź na pytanie, jaką politykę zamierza prowadzić MSZ wobec Polonii Ameryki Łacińskiej.
Z poważaniem
Waldemar Kraska

demar Kraska - życiorys (Lis 05, 2006 - 06:39 )


Senator Waldemar Kraska urodził się 4 września 1963 r. w Sokołowie Podlaskim. W 1989 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest chirurgiem. Pracę zawodową rozpoczął w szpitalu w Sokołowie Podlaskim.

W 1993 r. uzyskał I stopień, a w 2000 r. II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W latach 1997-2001 był kierownikiem Pomocy Doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Od 2004 r. pełni tam funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Od 2001 r. jest koordynatorem medycznym w RM-Meditrans Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. W 2005 r. został zastępcą dyrektora ds. lecznictwa tej jednostki.

W latach 1998-2005 był członkiem Rady Powiatu Sokołów Podlaski. Od 1990 r. należy do NSZZ "Solidarność".Był członkiem Ligi Polskich Rodzin.

Żonaty, ma dwoje dzieci. Żona Ewa jest lekarzem pediatrą. Pracuje na oddziale dziecięcym w szpitalu w Sokołowie Podlaskim. Syn Mateusz jest uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, drugi syn Marcin uczęszcza do Gimnazjum w Kosowie Lackim.

Zainteresowania to motoryzacja oraz sport, a w szczególności piłka nożna i tenis ziemny.

Waldemar Kraska

Electoral District No. 17 based in Siedlce

Candidate of the Law and Justice Election Committee

Member of the 6th Term Senate

Secretary of the Senate--------------------------------------------------------------------------------


Born on 4th September 1963 in Sokołów Podlaski.

In 1989, graduated from the Medical Faculty of Białystok Medical University. In 1993, obtained Level I specialization and, in 2000, Level II specialization in general surgery.

Began his professional career at the hospital in Sokołów Podlaski. 1997-2001 - emergency unit manager at the Independent Public Healthcare Complex in Sokołów Podlaski and, since 2004, deputy head of its Surgery Department. Since 2001, medical coordinator at RM-Meditrans Emergency Response Unit in Sokołów Podlaski. In 2005, was appointed the Unit's medical deputy director.

1998-2005 - member of Sokołów Podlaski District Council.

Belongs to the Solidarity Trade Union since 1990, member of the Solidarity Trade Union board in an establishment of employment.

In the Sixth Term Senate was the Senate secretary, member of the Health Committee and the Science, Education and Sports Committee.

No political party affiliation.

Married, has two children.

No comments: